Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodbrist (B12-brist)

Med blodbrist (anemi) menas brist på blodfärgämnet hemoglobin (Hb) i de röda blodkropparna, som cirkulerar i kroppen. Hemoglobinet svarar för transporten av syre från lungorna ut till kroppens celler. Cellerna använder syret i ämnesomsättningen, som ger oss energi.

Uppdaterad den: 2015-06-14
Uppdaterare: Mikael Lördal, Överläkare på Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset

Annons

De röda blodkropparna (erytrocyterna) bildas i benmärgen och har normalt en livslängd på cirka fyra månader. Vid bildningen av de röda blodkropparna behövs bland annat järn, vitamin B12 och folsyra. Om någon av dessa komponenter saknas blir följden en minskad produktion av röda blodkroppar.

Blodbrist kan orsakas av ökade förluster, det vill säga blödning eller  nedsatt produktion av röda blodkroppar eller men kan ibland bero på en ökad nedbrytning (förkortad livlängd) av dessa.

Orsaker till B12-brist

Brist på vitamin B12 beror vanligtvis på att tarmen inte kan absorbera (ta upp) tillräckligt av vitaminet från kosten. Det vanligaste skälet till detta är brist på ämnet intrinsic factor (IF), som bildas i magsäckens slemhinna, eller försämrad absorption av B12-IF-komplexet i tunntarmen. B12-brist är relativt vanligt hos äldre.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsakerna till B12-brist kan vara flera:

  • Inflammation och atrofi (tillbakabildning) av de celler i magsäcken som bildar IF.
  • Resektion av magsäcken (delar av magsäcken har opererats bort) så att de IF-producerande cellerna blivit för få.
  • Vissa tunntarmssjukdomar eller tunntarmsresektion kan medföra att tunntarmen inte kan ta upp vitamin B12-IF-komplexet.
  • Kosthållning som är fattig på kött, fisk och mjölk (vegankost).

Symtom på blodbrist pga B12-brist

Symtomen kommer ofta smygande, de första är ofta trötthet, svaghet och yrsel. Vid blodbrist uppträder andfåddhet och hjärtklappning lättare vid kroppsansträngning. Vid mera uttalad blodbrist uppträder kärlkramp, och smärtor i benen (claudicatio intermittens) lättare hos patienter med dessa sjukdomar.

Vitamin B12 är också viktigt för nervsystemet. Brist på vitamin B12 kan därför även ge påverkan på nervsystemet. Hos en del personer kan symtom från nervsystemet uppträda innan blodbrist har utvecklats, till exempel;

  • Försämrad känsel, nedsatt vibrationssinne, stickningar, pirrningar framför allt i händer och fötter.
  • Svårigheter med gång och balans.
  • Psykiska symtom, som försämrat minne, depression och demens.

Så kan du undvika B12-brist

  • Äta en allsidig kost, mejeriprodukter (drygt fyra deciliter mjölk täcker dagsbehovet)
  • Vara uppmärksam på om andra i familjen har B12-brist.
  • Regelbundna kontroller efter mag- eller tunntarmsoperation.

Diagnos

Blodbrist diagnostiseras genom att mäta hemoglobinkoncentrationen (Hb). Vid B12-brist är de röda blodkropparna större än normalt. Man kontrollerar därefter om halten av vitamin B12 i blodet är för låg. Ibland kompletterar man också utredningen med bestämning av serumkoncentrationen av homocystein (HCY) och metylmalonsyra (MMA), vilka båda är förhöjda vid B12-brist. Dessa senare prover är extra viktiga vid misstanke på B12-brist vid utredning av symtom från nervsystemet, när blodvärdet är normalt.

Annons
Annons

Därefter ska orsaken till B12-bristen klarläggas, om den orsakas av förändringar i magsäcken. Ett sätt att få svar på detta är undersökning med gastroskopi (undersökning av magsäck och tolvfingertarm med böjlig slang) med vävnadsprover (biopsier).

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Behandling

Behandlingen innebär tillförsel av vitamin B12. I regel fungerar det utmärkt med tabletter. I vissa fall, till exempel efter vissa tunntarmsoperationer, ges i stället injektioner av vitamin B12.

Prognos

Behandlar man bristen och täcker vitaminbehovet blir blodvärdet normalt och eventuell påverkan på nervsystemet går tillbaka. Vid sent insatt behandling, finns en risk för bestående skador på nervsystemet.


Annons