Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Röd Solhatt (echinacea purpurea)

I våra naturläkemedel används pressaften från de ovanjordiska delarna av växten Echinacea purpurea. Nordamerikanska indianer har länge använt olika arter av Echinacea för att behandla allehanda infektioner och orm eller insektsbett.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Växten nådde Europa under 1800-talet och har även här i tidigt 1900-tal använts vid behandling av bakteriella infektioner och inflammatoriska sjukdomar. Tyskland har mer än femtio års erfarenhet av att använda Echinacea mot förkylning vilket är det huvudsakliga användningsområdet idag. Verkningsmekanismen för detta är ännu ej klarlagd.

Forskning

Större delen av forskningen det senaste decenniet har fokuserat på växtens stimulerande effekter på immunförsvaret. Vissa in vitro studier (det vill säga&nbspprovrörsstudier ej utförda på människor eller djur) antyder en generell stimulering av immunförsvaret.

Annons
Annons

Användningsområden

Echinacea är godkänt som växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid förkylning i Sverige och flera andra europeiska länder. Den lindrande effekten beskrivs som att symtomen på förkylning som halsont och snuva upplevs mildare och att sjukdomen går över snabbare. Godkännandet baseras på traditionell användning.

Echinacea bör ej tas tillsammans med läkemedel som sänker immunförsvaret eller läkemedel mot HIV. Dessa preparat bör ej tas av personer med autoimmuna sjukdomar t ex reumatism eftersom en höjning av immunförsvaret kan ge en försämring av sjukdomen.

Biverkningar

Biverkningar i form av allergiska hudutslag kan förekomma. Röd Solhatt bör därför ej tas av personer med känd allergi mot korgblommiga växter.

Röd Solhatt har dessutom visat sig kunna ge överkänslighetsreaktioner i form av uppsvullet ansikte, öron och läppar och svullna slemhinnor i mun och svalg. Det är biverkningar som kan få allvarliga konsekvenser och bör beaktas noga.

Röd solhatt finns i Echinagard&reg.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.