Hormondoping

Enligt WADA (World Anti Doping Agency) uppfylls kriterierna för doping om en substans uppfyller två av tre kriterier: substansen ger (1) prestationsförbättring eller leder till (2) hälsorisker för idrottsutövaren eller när användandet av en substans eller metod bryter mot (3) etiken inom idrotten.

Mikael Lehtihet, docent, specialist i internmedicin och endokrinologi, och överläkare vid Endokrint centrum, Capio S:t Görans sjukhus.
Uppdaterad den: 2009-03-09
Författare: Mikael Lehtihet, docent, specialist i internmedicin och endokrinologi, och överläkare vid Endokrint centrum, Capio S:t Görans sjukhus.

Annons

Vid underliggande sjukdom som kräver behandling med dopingklassat preparat krävs för elitidrottare dispens från Riksidrottsförbundet för bruk inom Sverige. Vid internationella tävlingar krävs dispens från respektive internationella specialförbund.

Hormondoping

Hormondoping är det som oftast förknippas med doping. I denna grupp ingår bl.a. anabola androgena steroider, erytropoetin, insulin och tillväxthormon. Uppskattningsvis använder ca 100 000 svenskar dessa preparat i icke medicinskt syfte. Missbruket är även utbrett bland icke-idrottare för att erhålla andra kortvariga fördelar, såsom större muskler.

Annons
Annons

Effekter av doping

Effekterna av doping är beroende av preparat som används. Anabola androgena steroider (testosteronliknande preparat) ger muskeltillväxt och används vid kraftsporter och sporter som kräver explosivitet. Det finns både syntetiska anabola androgena steroider samt naturliga estrar av testosteron på den illegala marknaden. De syntetiska anabola androgena steroiderna metaboliseras inte till dihydrotestosteron som är mer potent än testosteron. Bieffekterna är också större med dessa preparat än med estrar som metaboliseras till dihydrotestosteron.&nbsp

Erytropoietin används för att öka den maximala syreupptagningsförmågan och därmed syreavgivning och används huvudsakligen vid uthållighetssporter hos elitidrottsmän. Insulin har blivit populärt hos kroppsbyggare och används för att öka kolhydratupptaget i muskelvävnaden efter träning. Tillväxthormon (GH) används dels som ett ”föryngringshormon” men förstärker också effekten av testosteron bl.a.&nbsp genom ökad fettförbränning. Eventuellt kan även en positiv effekt ses på bindvävstillväxten som skulle kunna ge upphov till en förtkortad läkningstid vid muskel- och bindvävsskador som uppstår vid samtidigt användande av anabola androgena steroider.

Diagnos

De flesta preparat kan analyseras i blodvävnad eller urinprov. Det är dock ovanligt att de personer som använder prestationsförhöjande preparat erkänner detta. Anabola androgena steroider kan indirekt avslöjas genom att analysera luteiniserande hormon eller follikelstimulerande hormon som bildas i hypofysen. Vid aktivt missbruk minskar nivåerna av dessa hormoner i blodprov. Urinprov kan vara positivt mellan två veckor till sex månader efter tillförsel (beroende på preparat) och ger svar på vilken typ av androgena anabola steroider som tagits.

Annons
Annons

Erytropoetin ger förhöjda nivåer av röda blodceller, erytrocyter, vilket gör att ”blodvärdet” (hemoglobin, Hb) blir högt. Substanserna kan också analyseras. Insulin kan ge allvarliga episoder med lågt blodsocker vid överdosering vilket innebär risk för medvetslöshet. Insulin är dock svårt att analysera då omsättningen av detta hormon är snabb.&nbsp

Övrigt

Då många av dessa preparat ges i höga doser vid icke medicinskt användande är risken för biverkningar hög. Biverkningarna inkluderar både psykiska och fysiska biverkningar och kan kvarstå många år efter missbruket avslutats. När det gäller den manliga fertiliteten kan effekter av tidigare missbruk av anabola androgena steroider bli bestående och påverka möjligheterna till att bli pappa på naturlig väg.


Annons
Annons
Annons