Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ginkgo

Ginkgo biloba anses vara det äldsta levande trädslaget och har funnits sedan 150-200 miljoner år tillbaka. Trädets långa existens tillskrivs kinesiska munkar som hållit trädet levande i dess egenskap av helig växt. De godkända naturläkemedlen innehåller extrakt från de torkade bladen.


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

 

I Kina har Ginkgo länge använts mot många olika tillstånd som astma, högt blodtryck, tinnitus (öronsusningar/ringningar), kärlkramp och anses motverka effekten av åldrande. I Europa har Ginkgoextrakt använts sedan 60-70 talet för att förbättra blodflödet både till hjärnan och ute i kroppen i likhet med den nuvarande användningen.

Användningsområden

Behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel och öronsusningar. Innan behandling skall läkare ha uteslutit att symtomen kan bero på andra behandlingsbara sjukdomar. Effekten beskrivs som förbättrat minne, förbättrad reaktionsförmåga och förbättrad mental skärpa.

Godkännanden baseras på beprövad erfarenhet. Flera kliniska studier har utförts som ger stöd för den erfarenhet man har av Ginkgos påverkan på symptom kopplade till mental prestationsförmåga.

Annons
Annons

Biverkningar

Beskrivna biverkningar (sällsynta) är lindriga mag- och tarmbesvär, huvudvärk samt allergiska reaktioner.

Ginkgo biloba finns i Anjou GB 8 Ginkgo&reg, EFI Ginkgo Biloba&reg, FK Ginkgo Biloba&reg, Ginkomax&reg, Gink-Yo&reg, Seredrin&reg samt Friggs Ginkgo Biloba&reg.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons