Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Från läkemedel till livsmedel

Vad är det för skillnad mellan ett naturläkemedel och ett kosttillskott? Och vad är ett traditionellt växtbaserat läkemedel?

Uppdaterad den: 2016-01-14

Annons

Läkemedel

Alla läkemedel som säljs i Sverige måste vara godkända av Läkemedelsverket. Med läkemedel menas ämnen som påstås kunna behandla eller förebygga sjukdomar och alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar. Med andra ord är det inte bara produkten i sig som avgör om det är ett läkemedel eller ej, även avsikten med produkten är viktig. 

Ett läkemedel kan vara receptfritt eller receptbelagt. Receptfria läkemedel är avsedda för egenvård där patienten själv kan ställa diagnos och behandla sig. Dessa mediciner får inte ha allvarliga biverkningar eller alltför komplicerade doseringsanvisningar. Ett receptbelagt läkemedel måste ordineras för att kunna köpas och användas.

Annons
Annons

Naturläkemedel

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård av enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Produkterna måste godkännas av Läkemedelsverket för att få säljas. Naturläkemedlets beståndsdelar kommer från en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning och får inte vara alltför bearbetade.

Kraven på tillverkningskvaliteten och säkerheten är i stort sett samma som för läkemedel. Det måste finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt.

Traditionella växtbaserade läkemedel

Traditionella växtbaserade läkemedel innehåller material från växtriket eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. Läkemedlen får endast registreras för strikt egenvård vilket innebär att man inte behöver vända sig till en läkare för diagnos, ordination eller övervakning av behandlingen.

Traditionella växtbaserade läkemedel måste tas via munnen, inandas och/eller för utvärtes bruk.

Annons
Annons

Kosttillskott

Kosttillskott är precis som det låter ett tillskott som ska komplettera, inte ersätta, den vanliga kosten. Tillskotten består av koncentrerad form av vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott räknas som ett livsmedel och det finns inga krav för godkännande eller registrering av produkten. Detta betyder att det är producenten och säljaren som ansvarar för att kosttillskottet är säkert.

Om Läkemedelsverket anser att ett kosttillskott säljs med medicinska påståenden klassificeras produkten som ett läkemedel.

Functional food

Begreppet functional food används för vissa livsmedel, men det är inget definierat begrepp. Detta betyder att det inte finns någon lagstiftning som reglerar functional food. Men med functional food brukar menas en grupp livsmedel som kan konsumeras som vanlig föda men som har specifika, dokumenterade, hälsoeffekter och som riktar sig till en bred allmänhet.

Livsmedel

Alla ämnen och produkter som är avsedda för att, eller rimligen kan, ätas av människor kallas för livsmedel med undantag av läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och narkotika. Produkterna kan vara obearbetade, delvis bearbetade eller helt bearbetade. Vanlig mat helt enkelt.

Källa: Livsmedelsverket, Netdoktor och Läkemedelsverket.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.