Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) hos icke-diabetiker

Hypoglykemi eller lågt blodsocker är ett tillstånd då blodets sockerhalt är lägre än ungefär 2-3,5 mmol/l. Flera olika symtom är karakteristiska för hypoglykemi. Vid intag av socker försvinner symtomen inom 10-15 minuter.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Varför får man hypoglykemi?

Hormonet insulin, som produceras i bukspottkörteln, sänker blodsockret genom att öppna kanaler i cellerna som sockret kan strömma in i. Normalt stiger blodsockret efter en måltid (upp till cirka 7 mmol/l) och samtidigt insöndras insulin från bukspottkörteln. Blodsockret börjar sjunka cirka två timmar efter en måltid. Före nästa måltid är blodsockernivån normal igen och mängden insulin i blodet är återigen normal.

Hypoglykemi kan orsakas av att en stor mängd insulin finns i blodet, som inte är nödvändig eller orsakas av andra sjukdomar.

Hos en patient som inte har diabetes, kan hypoglykemi orsakas av:

 • För mycket insulin i blodet.
 • Reaktiv hypoglykemi.
 • Insulinom, en tumör (oftast godartad) i bukspottkörteln, som producerar insulin.
 • Medvetet eller omedvetet intag av insulin eller diabetestabletter.
Annons
Annons

Andra sjukdomar

 • Patienter med nedsatt binjurebarksfunktion (Addisons sjukdom).
 • Patienter med nedsatt hypofysfunktion.
 • Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.
 • Patienter som fått magsäcken bortopererad.

Vad är reaktiv hypoglykemi?

Detta är troligen den vanligaste orsaken till hypoglykemi hos icke-diabetiker, men tillståndet överdiagnostiseras ofta. Denna hypoglykemi orsakas förmodligen av att, i samband med en kolhydratrik måltid, bukspottkörteln utsöndrar en stor mängd insulin som finns kvar i blodet långt efter att måltiden intagits. Normalt borde insulinnivån ha sjunkit igen. Det rör sig oftast om personer som i sitt dagliga liv har ett stort behov av insulin (till exempel överviktiga och personer, som har diabetes typ 2 i familjen) och där det stora insulinbehovet provocerar bukspottkörteln att producera för mycket insulin. Indikationer på diabetes typ 2 kan vara reaktiv hypoglykemi (diabetes mellitus typ 2).

Annons
Annons

Hur känns hypoglykemi?

Hypoglykemi kan ge ett eller flera av nedanstående symtom:

 • Blekhet
 • Darrningar
 • Svettningar
 • Svaghetskänsla
 • Hjärtklappning
 • Hunger
 • Oro
 • Koncentrationssvårigheter
 • Irritation
 • Trötthet
 • Synstörningar
 • Nedsatt närvarokänsla
 • Kramper
 • Koma

Oftast kommer de lindrigare symtomen ovan 3-4 timmar efter en måltid. De allvarligare symtomen inträder först senare.

Vad kan man göra själv?

Har man misstanke om hypoglykemi på grund av ovanstående symtom, som uppstår 3-4 timmar efter en måltid och som försvinner igen efter att man intagit socker, bör man kontakta sin läkare.

Många uppger att de har hypoglykemi, utan att ha blivit undersökta om de har lågt blodsocker.

Man bör kontakta sin läkare och om möjligt få en blodsockermätare med sig hem. När man känner av symtomen, kan blodsockret mätas, och om man uppfyller alla de nedanstående kriterierna, hänvisas man till en internmedicinsk avdelning.

 • Blodsocker lägre än 2,5 mmol/l.
 • Karakteristiska symtom.
 • Symtom försvinner inom 10 minuter efter att man intagit glukos.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs genom att mäta blodsockret med en blodsockerapparat.

 • Är blodsockret under 2,5 mmol/l har man hypoglykemi.
 • Finns misstanke om insulinom, läggs patienten in för 3 dygns fasteundersökning där blodsockret mäts upprepade gånger. Om detta är lågt under flera mätningar, mäts insulinhalten i blodet, och är den hög trots den låga blodsockerhalten, finns en bekräftad misstanke om insulinom och man börjar leta efter tumören i bukspottkörteln.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Motion och kost

Motion sänker blodsockret, men sällan så mycket att det medför hypoglykemi. Har man symtom på hypoglykemi i samband med sport, kan man dessförinnan försöka med att inta sammansatta kolhydrater (stärkelse, eventuellt pasta), som har lågt GI-värde och under utövandet kan enkla kolhydrater intas i form av druvsocker.

Har man reaktiv hypoglykemi är ändring av kostvanor den viktigaste behandlingen. Kosten bör innehålla många sammansatta kolhydrater (potatis, ris, pasta och så vidare) och måltiderna bör intas oftare, men i mindre portioner (tre huvudmåltider och tre mellanmål) för att undvika alltför stora utsöndringar av insulin från bukspottkörteln.

Hur behandlas hypoglykemi?

Reaktiv hypoglykemi behandlas med ändrade kostvanor som ovan.

Har man hittat ett insulinom utförs en operation, och är detta inte möjligt kan man behandla med injektioner av Sandostatin.

Nedsatt binjurebark- och hypofysfunktion behandlas medicinskt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.