Fakta | Kost & dieter

Olika fettyper

Fett har många viktiga uppgifter i kroppen. Det är faktiskt livsviktigt för oss att inta en viss mängd fett. Vi ska bara inte få för mycket av det och fettet vi väljer ska helst ha rätt sammansättning.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

När man tänker på fett, går tankarna för det mesta till kolesterol och triglycerider, det vill säga till de ämnen vi vanligtvis förknippar med ordet "fett". Det som är avgörande för fettets egenskaper är främst fördelningen av fettsyror i triglyceriderna.

Fetternas tre huvudgrupper

Fetter kan biokemiskt indelas i tre huvudgrupper: triglycerider, fosfolipider och steroler.

Annons
Annons

Vad är triglycerider?

En triglycerid består av en glycerolmolekyl och tre fettsyror. Glycerolet kan liknas vid triglyceridens skelett och har närmast formen av ett E, med en fettsyra fogad till vart och ett av de tre benen. Fettsyrorna kan vara av olika längd och struktur.

Triglycerider är en lagringsform för fett och utgör största delen av det fett som finns i bland annat flytande växtoljor, fasta växtfetter, det synliga fettet i kött, människans fettdepåer och så vidare.

Fosfolipider

Fosfolipider liknar triglycerider, med den skillnaden att en av fettsyrorna ersatts med en fosfatgrupp och en bas. Det ger molekylen några speciella egenskaper.

Annons
Annons

Fosfolipider är viktiga för alla cellfunktioner på grund av att membranen som omger alla celler till största delen består av just fosfolipider. Därför förekommer fosfolipider rikligt i de flesta livsmedel och finns i t ex kött och ägg.

Steroler

Steroler är en grupp vaxliknande fetter som - förutom det välkända kolesterolet - även omfattar vissa hormoner och förstadier till D-vitamin.

Kolesterol finns i synnerhet i animalisk kost såsom kött, mjölk, ägg och smör.

Vad är en fettsyra?

Fettsyror är långa kedjor av kolatomer med en syragrupp i ena ändan. De består av ett varierande antal kolatomer (vanligtvis ett jämnt antal), och kan dessutom ha en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna.

Vad är en mättad fettsyra?

En mättad fettsyra (SFA, saturated fatty acid) är en fettsyra som helt saknar dubbelbindningar mellan kolatomerna. Ju fler mättade fettsyror det finns i ett fett, desto fastare konsistens har det.

Mättade fettsyror finns främst i animaliskt fett, som även omfattar mjölkfetter (smör, ost, m.m.)

Vad är en omättad fettsyra?

Omättade fettsyror innehåller en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Enkelomättade fettsyror (MUFA eller monounsaturated fatty acids) innehåller endast en dubbelbindning och fleromättade fettsyror (PUFA eller polyunsaturated fatty acids) innehåller två eller flera dubbelbindningar.

Ju flera dubbelbindningar fettet innehåller, desto mera lättflytande är det.

Omättade fettsyror kan indelas i olika familjer beroende på var den sista dubbelbindningen i molekylen är placerad. Det är främst tre fettsyrafamiljer som är av intresse - nämligen omega-9-fettsyror, omega-6-fettsyror och omega-3-fettsyror (se även tabell 1 längre ner på sidan).

De speciella namnen är ett uttryck för systematisk kemisk namngivning som anger hur molekylen är uppbyggd.

Vad är omega-3-fettsyror och var finns de?

Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den tredje sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-3-fettsyra (w3-fettsyra eller (n-3)-fettsyra).

Det är i synnerhet tre omega-3 fettsyror som är av betydelse: alfa-linolensyra, EPA (eikosapentaensyra) och DHA (docosahexaensyra).

Alfa-linolensyra finns bland annat i raps- och sojaolja. EPA och DHA finns företrädesvis i fet fisk, som lax, öring, makrill och sill, samt i fiskleverolja.

Vad är omega-6-fettsyror och var finns de?

Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den sjätte sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-6-fettsyra (w6-fettsyra eller (n-6)-fettsyra).

Av omega-6-fettsyrorna är i synnerhet två betydelsefulla, nämligen linolsyra som till exempel finns i växtoljor och arakidonsyra som främst finns i kött.

Vad är omega-9-fettsyror och var finns de?

Oljesyra är en enkelomättad omega-9-fettsyra som finns speciellt i oliv- och rapsolja.

Vad är essentiella fettsyror?

Essentiella fettsyror är fettsyror som människan måste få genom kosten på samma sätt som vitaminer, eftersom kroppen inte själv kan tillverka dessa byggstenar.

Det finns två essentiella fettsyror, alfa-linolensyra och linolsyra. Utifrån dessa har människokroppen förmågan att tillverka alla fettsyror som har en längre kedja av kolatomer och flera dubbelbindningar.

Vad är transfettsyror?

Transfettsyror kan till exempel bildas vid härdning av oljor. Vid härdningen görs oljan fastare genom att man ersätter dubbelbindningarna i omättade fettsyror med enkelbindningar.

Under processen kan några av fettsyrorna "gå av" vid en dubbelbindning och får därmed en annan kemisk struktur. Tidigare fanns det trans-fettsyror i de flesta margariner på grund av att härdat fett ingick i margarinblandningen. Idag är dock de flesta margariner fria från trans-fettsyror.

Är några fetter nyttigare än andra?

Det har genomförts oerhört många vetenskapliga undersökningar för att försöka finna svaret på den här frågan. Undersökningarna är svåra att utföra och förknippade med en relativt stor osäkerhet.

För det första är man ju intresserad av fettsyrornas långsiktiga effekter på hälsan. Det vill säga, att för att uppnå tillfredsställande resultat är man tvungen att utföra undersökningar som sträcker sig över många år.

Därför blir man också tvungen att basera sina data på försökspersonernas egna uppgifter om sina kostvanor och utifrån dessa dra sina slutsatser angående olika fettsyrors eller fettsyragruppers effekter på hälsan.

Det är dock möjligt att dra en del slutsatser och utfärda några rekommendationer utifrån den vetenskapliga litteraturen:

 • En kost som innehåller en stor mängd mättade fettsyror ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Mättade fettsyror finns huvudsakligen i animaliskt fett (till exempel&nbspfeta kött- och mjölkprodukter).

Hur påverkar olika fetter din hälsa?

 • Transfettsyror: Ett högt innehåll av transfettsyror i kosten medför en förhöjd nivå av LDL-kolesterol och en sänkning av HDL-kolesterol. På så sätt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Enkel- och fleromättade fetter: En omläggning av kosten, där en del av det mättade fettet ersätts med enkel- och fleromättade fetter resulterar i lägre nivåer av totalkolesterol och LDL-kolesterol i blodet.
 • Kost med ett högt innehåll av enkelomättade fettsyror (rapsolja, olivolja) är möjligtvis fördelaktigare för hälsan än kost med ett motsvarande högt innehåll av fleromättade fettsyror (växtoljor i allmänhet). Detta på grund av att blodets LDL-kolesterol blir stabilare och bättre motstår härskning (oxidation) med hjälp av enkelomättade fettsyror.
 • En sänkning av blodets halt av triglycerider, totalkolesterol och LDL-kolesterol minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Omega-3-fettsyror: En förändring av kosten, där man ökar mängden omega-3-fettsyror (fiskoljor), medför en sänkning av blodets halt av triglycerider. Ett ökat intag omega-3-fettsyror kan minska risken för blodproppar.
 • Blodets halt av det "goda" HDL-kolesterolet stiger när man ökar sitt intag av omega-3-fettsyror.

Vilka är rekommendationerna angående fettintag?

Man rekommenderar att fettets andel av det totala kaloriintaget inte bör överstiga 30 procent och att fördelningen av olika fettsyror bör vara följande:

 • Mättade fettsyror &lt 10 %
 • Enkelomättade fettsyror 10-15 %
 • Fleromättade fettsyror 5-10 % inklusive 1 % av n-3 fettsyror

Tabell 1

Fettsyra Familj Dubbelbindningar Förkortning Rikligt i
Palmitinsyra - 0 16:0 Animaliskt fett
Stearinsyra - 0 18:0 Animaliskt fett
Oljesyra w9 (n-9) 1 18:1 w9 Olivolja, rapsolja
Linolsyra w6 (n-6) 2 18:2 w6 Växtoljor i allmänhet
Alfa-linolensyra w3 (n-3) 3 18:3 w3 Rapsolja, sojaolja
Gamma-linolensyra w6 (n-6) 3 18:3w6 Nattljusolja
Arakidonsyra w6 (n-6) 4 20:4 w6 Kött
Eikosapentaensyra w3 (n-3) 5 20:5 w3 Fisk
Docosahexaensyra w3 (n-3) 6 22:6 w3 Fisk

Tabell 2

Fettsammansättningen i olika slags växtoljor och animaliskt fett, ungefärliga värden i procent (variation kan förekomma).

Olja/fett 16:0 18:0 18:1 w9 18:2 w6 18:3 w3
Rapsolja 5 2 59 20 10
Olivolja 14 3 69 12 0,7
Solrosolja 7 5 27 61 0,1
Vindruvsolja 8 5 27 68 0,5
Majsolja 13 2 31 51 1,0
Sojaolja 11 4 22 53 8
Sesamolja 9 5 39 45 0,4
Jordnötsolja 11 3 52 29 0,1
Kakaosmör 26 34 35 3 0,2
Smör 25 12 27 2 2
Svinfett 26 15 49 10 0
Nötfett 27 7 47 2 0

Annons
Annons
Annons