Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kost & dieter

GI/GL och viktminskning

Vad är en GI-diet? I media, på internet och inom bok- och kostrådgivningsmarknaden finns flera aktörer som använder sig av begreppet GI med sina egna definitioner. Här får du läsa om GI enligt den ursprungliga definitionen.

Uppdaterad den: 2016-01-25
Författare: Mona Hallin, dietist, Stockholm
Uppdaterare: Ida Berge, dietist, Södersjukhuset, Stockholm

Annons

Hur är dieten utformad?

Vad är GI (glykemiskt index)? Hur är en GI-diet utformad? Risken finns att man får lika många svar som personer man frågar. GI i dess ursprungliga betydelse är ett sätt att beskriva hur blodsockret påverkas efter att man ätit den mängd av ett kolhydratrikt livsmedel som ger 50 gram kolhydrater. GL(glycemic load) det vill säga glykemisk belastning kan sägas vara en vidareutveckling av GI och beskriver hur blodsockret påverkas efter intag av en standardportion av ett livsmedel.

GI används dock idag mer sällan i dess ursprungliga betydelse och har i folkmun allt mer kommit att betyda kolhydratreducerad kost i olika former. I media, på internet och på bok- och kostrådgivningsmarknaden finns flera aktörer som använder sig av begreppet GI med sina egna definitioner, till exempel i samband med LCHF-kost. I denna artikel avses GI/GL enligt den ursprungliga definitionen.

Hypoteser

Hypotesen som ligger till grund för att kolhydratrika livsmedel med låg glykemiskt belastning skulle vara en fördel vid viktnedgång, jämfört med kolhydrater med hög glykemisk belastning, är att den låga glykemiska belastningen skulle ge längre mättnad. Detta skulle i sin tur åstadkommas genom att livsmedlen tar lång tid för kroppen att bryta ned, vilket ger mindre blodsockerökning och därmed lägre insulinpåslag. Ett lägre insulinpåslag skulle, slutligen, leda till minskad inlagring av fett och ökad fettförbränning. En annan hypotes är att livsmedel med ett lågt GI/GL, på grund av den ökande mättnaden de medför, leder till lägre matintag även vid nästkommande måltid. Ytterligare en hypotes är att livsmedel med lågt GI/GL stannar längre i tunntarmen och genom detta signalerar till hjärnan att det fortfarande finns mat att smälta i tarmen och att detta skulle leda till mindre hunger.

Att använda GL tycks mer logiskt än att använda GI eftersom det är troligare att vi äter en standardportion än att vi äter just 50 gram kolhydrater av ett visst livsmedel. För många livsmedel är det inte rimligt att vid en måltid äta den mängd som ger 50 gram kolhydrater. Till exempel behöver man äta drygt åtta normalstora morötter för att få i sig 50 gram kolhydrater eftersom kolhydratmängden i morötter är relativt låg. För sådana livsmedel är det inte av värde att använda glykemiskt index. Att kolhydratrika livsmedel med låg glykemisk belastning bidrar med mer mättnad än livsmedel med hög glykemisk belastning har visat sig i studier. Däremot har man inte kunnat visa att den ökade mättnaden verkligen påverkar intaget, varken vid den aktuella måltiden och eller vid nästkommande måltid. Det finns inte heller några bevis för att mat med lågt GI/GL stannar längre i tarmen och leder till mindre hunger.

Effekt på viktnedgång och hälsa

Vetenskapliga studier om GI/GL:s betydelse för viktminskning har hittills visat blandade resultat. Vissa studier tyder på att GI/GL har betydelse för viktnedgång om personen har höga insulinnivåer men inte vid normala insulinnivåer. Vid metabola syndromet (som karakteriseras av högt blodtryck, övervikt, höga blodsockernivåer, insulinresistens och höga blodfetter) har GI/GL visat goda effekter på blodsocker, insulinresistens och blodfetter. Liksom för andra dieter för viktminskning behövs även här fler långtidsstudier för att klargöra långtidseffekterna både på vikten och på hälsan.

Många livsmedel med lågt GI/GL, till exempel ärtor, bönor, grönsaker och grovt bröd, är nyttiga på olika sätt. Men det finns också många livsmedel som har lågt GI/GL som inte är nyttiga att äta i stor mängd. En kost där man enbart utgår från GI/GL riskerar därför att bli dåligt sammansatt näringsmässigt. Det är alltså viktigt att titta på fler kostfaktorer än bara GI/GL eftersom ensidig GI/GL-kost mycket väl kan leda till bristande intag av enskilda näringsämnen och därmed riskera att inte vara optimala för hälsan långsiktigt. Det är därför viktigt att den som sätter samman kosten har goda kunskaper om näringsbehov och om olika livsmedels näringsinnehåll.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons