Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Functional Food

Vad döljer sig bakom begreppet functional food? Är det vanlig mat som marknadsförs som functional food för att det ska kunna tas ut ett högre pris eller är det nya spännande produkter? Vad skiljer dessa från kosttillskott och naturläkemedel?

Uppdaterad den: 2016-01-15

Annons

Det centrala i functional food är att det representerar en grupp livsmedel som kan konsumeras som vanlig föda, som har specifika, dokumenterade hälsoeffekter och som riktas till en bred allmänhet. Därmed klassas inte produkter i form av piller eller pulver som functional foods. Termen functional foods är dock ett oreglerat begrepp. Det börjar alltmer ersättas av begreppet ”livsmedel med hälsopåståenden” som regleras i en EG-förordning om närings- och hälsopåståenden.

Började i Japan

Trenden med funktionell mat började i Japan i mitten på 1980-talet och har sedan dess snabbt spridit sig västerut. Då begreppet functional food inte finns definierat i svensk lag klassas dessa livsmedel oftast som ”livsmedel med hälsopåståenden”. För att en produkt skall få förses med ett hälsopåstående måste påståendet vara godkänt av EU-kommissionen. Om en tillverkare vill använda ett nytt hälsopåstående på sin produkt måste en ansökan om detta skickas in och godkännas före produkten får marknadsföras. 

Annons
Annons

Klassa frukt och grönsaker

Finns det då annan mat som också kan anses som functional food? Att man blir friskare av att äta frukt och grönsaker vet de flesta, men hur ska dessa livmedel klassas, eller bör de klassas över huvudtaget? Förslag har faktiskt framförts om att man ska kunna marknadsföra hela gruppen grönsaker, frukt och fullkornsspannmål som nyttiga mot hjärt-kärlsjukdomar och cancer, och införa en symbolmärkning av samma typ som nyckelhålet.

Även om vi idag inte väljer att klassificera frukt och grönsaker som functional food har intresset för området lett till ett uppsving för forskning som riktar sig mot att identifiera och studera de ämnen som svarar för frukternas och grönsakernas hälsofrämjande effekter. Kanske kan det i framtiden leda till berikade eller mer avancerat utvecklade livsmedel som kan vara en del i en hälsosam kosthållning.

Mycket handlar om marknadsföring

Vad som avgör om en produkt är ett vanligt livsmedel eller ett livsmedel med hälsopåstående är framför allt marknadsföringen. Det är frivilligt att använda hälsopåståenden på livsmedel, väljer man att använda ett hälsopåstående måste detta var godkänt. Påståenden om att bota eller lindra en viss sjukdom är medicinska och får därför endast användas på läkemedel. Då det råder osäkerhet om ett livsmedel är ett läkemedel eller inte avgör Läkemedelsverket hur produkten ska klassificeras.

Annons
Annons

Functional Foods på marknaden

Inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet functional food science växer det ständigt fram nya livsmedel med vetenskapligt dokumenterade hälsoeffekter. Produkterna ger ett hälsomervärde för konsumenten och handlar ofta om prevention, det vill säga att undvika sjukdom. Exempel på functional food är produkter med nyttiga bakterier (probiotika), livsmedel med ämnen som stimulerar bakterietillväxt i tarmen (prebiotika), livsmedel med lågt GI och kolesterolsänkande produkter.  


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.