Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hur vanligt är anorexia nervosa?

De flesta som har anorexia nervosa är unga kvinnor. Sammanlagt uppskattas det att 0,5 % av unga kvinnor har sjukdomen.


Uppdaterad den: 2019-09-06

Annons

Anorexia nervosa är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Över 90 % av patienterna är unga kvinnor i tonåren eller i början av tjugoårsåldern. I befolkningen som helhet förekommer nya fall av anorexia nervosa hos 5−8 personer per 100 000 invånare och år. Bland yngre kvinnor är antalet nya fall 109−270 per 100 000 invånare och år. Det beräknas från internationella studier att anorexia förekommer hos 0,5–1 % av kvinnor i övre tonåren och yngre vuxna.

Anorexia förekommer sällan före 7−8 årsåldern, ökar i förekomst från 10-årsåldern och är vanligast i sena tonåren (16-18 år). Bland unga kvinnor med anorexi debuterar sjukdomen före första menstruationen hos cirka 25 %.

Förekomsten av anorexia har varit stabil under de senaste 40 åren. Anorexia nervosa är förhållandevis sällsynt hos män, 10 % av dem som har sjukdomen är män.

Vissa personer har en ökad risk för att få anorexia nervosa.

Riskfaktorer

Under mognadsprocessen i tonåren sker stora förändringar fysiskt och dessutom kommer nya psykiska och sociala utmaningar. Hos flickor förändras kroppens utseende en hel del, förutom att kroppsfettet ökar. Detta kan ge upphov till en vilja att kontrollera vikten. En utlösande faktor för anorexia nervosa är ofta bantning efter en period av övervikt.

Vissa förhållanden kan öka risken för anorexia nervosa. De viktigaste riskfaktorerna är:

 • Att vara kvinna. De allra flesta som får anorexia nervosa är flickor eller kvinnor.
 • Att ha psykiska problem som påverkar stämningsläget, däribland depression, ångest eller tvångssyndrom.
 • Att ha ett jobb eller en hobby där man måste vara smal. Modeller, balettdansare och utövare av vissa idrotter har krav på sig att vara smala.
 • Att ha dålig självkänsla. Att ha tankar om att vara värdelös och att inte duga något till, ökar risken för att få anorexia nervosa.
 • Att vilja vara perfekt och inte godta något annat.
 • Att vara en tävlingsmänniska med högt satta mål. Att vara begåvad, försiktig och flitig. Man tycker om och behöver ordning och är beroende av bekräftelse från andra.
 • Att bli retad av andra för sin kropp.
 • Att ha problem med sina föräldrar, till exempel att föräldrarna är överbeskyddande eller förväntar sig för mycket.
 • Att ha en familj som inte kan hantera konflikter, är dålig på att kommunicera eller blandar sig i varandras liv för mycket.
 • Att vara så uppslukad av tankar eller arbete att det upptar nästan all tid och energi. Det innebär att vara tvångsmässigt upptagen av något, till exempel träning.
 • Att känna sorg och vara djupt olycklig på grund av en ledsam händelse och inte kunna ta sig ur det.
 • Att ha ärftliga anlag. Att ha en kvinnlig släkting med anorexia nervosa i den nära familjen.
 • Att ha blivit sexuellt utnyttjad.
 • Att vara tonåring och inne i den fas då kroppen genomgår stora förändringar.
 • Att vara beroende av droger/alkohol.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.