Intresseområden sparade.

 digital vard och halsa enkat

Delta i enkät om digital vård och hälsa

Netdoktor och vår samarbetspartner H2 Health Hub vill med denna undersökning ta reda på hur du använder dig av digitala hjälpmedel samt hur du ser på den digitala utvecklingen som sker inom hälso- och sjukvården och hur du skulle vilja tillgodogöra dig vård i framtiden? Att delta i enkäten tar cirka fem minuter och alla dina svar är anonyma.

Den här enkätundersökningen är avslutad