Intresseområden sparade.

Om utbildningen

Med upplysningskampanjen Testosteronbrist hos män vill vi sprida kunskap om testosteronbrist genom att belysa följande frågeställningar:

  • Vad är testosteronbrist/hypogonadism?
  • Vilka är symtomen?
  • Vem får testosteronbrist?
  • Hur ställs diagnosen?
  • När används läkemedel mot testosteronbrist?

Upplysningskampanjen vänder sig till män med diagnosen testosteronbrist eller med symtom som kan överensstämma med testosteronbrist, men även anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade av ämnet. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest.

”Testosteronbrist hos män” är en upplysningskampanj från Netdoktor.se, som har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av docent Stefan Arver, överläkare ANOVA, Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kampanjen genomförs med oberoende ekonomiskt stöd av Ferring. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2020.

Källor

  • Netdoktor
  • Medibas.se
  • Läkartidningen
  • Janusinfo.se