Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Om utbildningen

Till utbildningen

 

Med denna utbildning vill vi sprida kunskap om spridd bröstcancer genom att bland annat belysa följande punkter:

  • Vad spridd bröstcancer innebär och hur den uppstår
  • Vilka olika typer av bröstcancer som finns
  • Hur diagnosen ställs
  • Vilka behandlingar som finns
  • Vilka rättigheter man har som patient

Utbildningen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest. Utbildningen vänder sig främst till personer med spridd bröstcancer, men även till personer med bröstcancer utan spridning samt till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen. Samtliga texter är granskade av medicine doktor Maria Ekholm, överläkare på onkologkliniken i Jönköping. Utbildningen om spridd bröstcancer är gjord av Netdoktor i samarbete med Pfizer AB.  

Copyright Bonnier Healthcare AB 2020.