Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Tack för ditt deltagande!

Vi hoppas att du nu har fått ökad kunskap om vikten av att få en korrekt diagnos,  vilka rättigheter man som patient eller närstående har samt vilka aktörer som arbetar med att stödja och underlätta för personer med sällsynta hälsotillstånd. 

Bidra med din erfarenhet genom att delta i en enkät om sällsynta hälsotillstånd

Lever du med ett sällsynt hälsotillstånd eller är du närstående till någon som gör det? Då kan du delta i en enkätundersökning. De svar du lämnar i enkätundersökningen är anonyma och kommer att användas tillsammans med andras svar för att ge ökad kunskap om hur personer med sällsynta hälsotillstånd eller deras anhöriga ser på hälsotillståndet och den hjälp man fått från hälso- och sjukvården. Dina erfarenheter är viktiga!  

   Gå till enkäten!  

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.