Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Om utbildningen

Patientversionen av Nationellt vårdprogram bröstcancer är faktagranskad av Antonios Valachis, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och regional representant i vårdprogramgruppen för vårdprogram bröstcancer. Innehållet är uppdaterat enligt den senaste versionen av vårdprogrammet som snart kommer att publiceras.