Intresseområden sparade.

Bidra till ökad kunskap om MS (Undersökningen är avslutad)


Den här enkätundersökningen är avslutad. Resultatet av deltagarnas svar kommer presenteras på Netdoktor.se inom kort. 

Vi vill också passa på att tacka dig som deltagit i undersökningen och bidragit till att öka kunskapen om MS.

Enkäten genomfördes av Netdoktor på uppdrag av Roche.