Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Om utbildningen


I
Kunskapslyft MS får du bland annat lära dig om:

  • Vad som händer i kroppen vid MS

  • Om symtom, skov och pseudoskov

  • Behandlingen av MS

  • Vad som gäller vid vaccinationer och olika bromsmediciner

  • Vad som gäller vid familjeplanering och olika bromsmediciner

  • Rättigheter och möjligheter för MS-patienter

Huvudsakliga källor är Netdoktor, Medibas, Svenska MS-sällskapet, Fass och Socialstyrelsen. 

TILL UTBILDNINGEN »

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen. Samtliga texter är granskade av medicine doktor Petra Nilsson, överläkare vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Utbildningen uppbär oberoende ekonomiskt stöd från Biogen. Copyright Bonnier Healthcare AB 2022. 

Biogen-170333 Maj 2022