Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

forum myelom vit

Delta i forum om myelom

I Forum Myelom kan du som lever med diagnosen läsa, ställa frågor, diskutera och söka stöd i gemenskapen kring att ni alla har en myelomdiagnos. Du kan utbyta kunskap, information och erfarenheter med andra som är, eller har varit i liknande situation som du. På så sätt kan du hjälpa dig själv, samtidigt som du hjälper andra!

För att delta i Forum Myelom loggar du enkelt in i Aktiv patient med ditt BankID. För att bli inbjuden till forumet behöver du sedan lägga till diagnosen ”Myelom och maligna plasmacelltumörer”.

   Logga in här!