Om utbildningen

Med upplysningskampanjen IBD-Koll.se vill vi sprida kunskap om IBD genom att bland annat belysa följande frågeställningar:

  • Vilka är de olika typerna av IBD och vad karakteriserar dessa?
  • Vilka är symtomen vid IBD?
  • Hur ställs diagnosen?
  • Hur behandlas IBD?

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med IBD men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Mikael Lördal, överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

IBD-Koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Mag- och tarmförbundet. Upplysningskampanjen uppbär ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB. Copyright Netdoktor.se AB 2015.

Källor

  • Netdoktor.se
  • NetdoktorPro.se
  • Mag- och tarmförbundet
  • Läkemedelsverket
  • SBU