Integritetspolicy

Netdoktor.se AB (nedan kallad ND) anser att personlig integritet är mycket viktigt. ND ber dig därför att läsa Netdoktor.se:s integritetspolicy. Om du inte accepterar policyn ber vi dig att lämna webbplatsen.

Personuppgifter

När du använder någon av de tjänster som erbjuds på Netdoktor.se registreras vissa personuppgifter (exempelvis ip-adress) per automatik. Du kan även välja att lämna ytterligare personlig information genom en del av tjänsterna. All information som ND samlar in handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och vidarebefordras inte till tredje part.

Informationen används för att optimera innehållet på Netdoktor.se. ND kan även använda sammanställningar av informationen i statistiskt syfte och upprätta sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Dessa rapporter kan komma att delges ND:s partners och annonsörer, men röjer inte personligt identifierbar information.

Sekretess

ND röjer inte din personligt identifierbara information såvida vi inte har ditt tillstånd eller om särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när ND i god tro anser att lagen kräver att informationen röjs.

E-post

När du registrerar en e-postadress innebär det att du kan få e-post från ND med erbjudanden om produkter och tjänster som ND tror kan vara av intresse för dig. Endast ND (och personer vilka arbetar för ND:s räkning och som skrivit under ett avtal om sekretess) kommer att göra dessa e-postutskick. ND varken säljer eller hyr ut registrerade e-postadresser.

Säkerhet

Vid dataöverföring via internet kan hundraprocentig säkerhet inte garanteras. Följaktligen kan ND, även om vi strävar att skydda din personliga information, inte garantera säkerheten för information du överför till ND, och du gör så på egen risk.

Cookies

För att ND ska kunna ge dig bästa möjliga service när du besöker Netdoktor.se, använder ND cookies. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att lagra dina preferenser. Cookies kan inte upplysa ND om din e-postadress eller ge ND annan personligt identifierbar information. Väljer du att lämna ytterligare information på Netdoktor.se, kan information komma att förbindas med data som finns lagrade i cookien.

ND använder cookies för att lära känna våra användare samt för att förbättra innehållet och tjänster på Netdoktor.se. Cookies kan användas för att göra din upplevelse av sidorna mer personlig (till exempel genom att känna igen ditt namn när du besöker Netdoktor.se igen) samt för att lagra ditt lösenord på lösenordsskyddade avdelningar. Du kan i din webbläsare välja bort cookies men då kan inte ND optimera sidan för just dig.

Länkar

Netdoktor.se innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att ND inte tar ansvar för den informationssäkerhet som tillämpas på dessa webbplatser.

Förändringar

Om ND beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer ND att publicera ändringarna på Netdoktor.se, så att du alltid har klart för dig vilken information vi samlar in, hur den används, samt under vilka omständigheter den eventuellt kan komma att offentliggöras. Informationen används i enlighet med den integritetspolicy som gällde vid den tidpunkt då informationen samlades in.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor avser www.IBD-Koll.se.

IBD-Koll.se utvecklas och produceras av Netdoktor.se AB. Innehållet är endast avsett som information. Denna information bör inte på något sätt ersätta kompetent professionell rådgivning eller behandling av utbildade och godkända läkare.

Netdoktor uppmanar alla användare med hälsoproblem, att alltid söka medicinsk hjälp. Om du har frågor eller funderingar om din hälsa, bör du alltid konsultera en läkare innan du påbörjar behandling.

Innehållet på IBD-Koll.se bör inte användas som grund för diagnos eller val av behandling.

Netdoktor.se AB kan inte hållas ansvariga - direkt eller indirekt - för eventuella skador eller olägenheter som kan vara en följd av användning eller missbruk av information som finns eller tillhandahålls på IBD-Koll.se.

Allt material på IBD-Koll.se är skyddat av upphovsrättslagen. Material får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan skriftligt tillstånd från Netdoktor.se AB. Användare kan fritt skriva ut materialet för eget privat, ickekommersiellt bruk, under följande förhållanden:

  • Dokumenten förblir oredigerade.
  • Att ingen avgift tas för privat utlåning av materialet.
  • Att Netdoktor.se AB tydligt finns angiven som källa och att ovanstående juridisk information bifogas.