Hjälp oss att sprida budskapet

Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som främst drabbar personer med psoriasis och innebär att en eller flera leder blir inflammerade. Inflammationen kan leda till smärta, stelhet, svullnad och i värsta fall att ledernas struktur påverkas. PsA:s svårighetsgrad varierar dock avsevärt mellan olika individer – från mycket mild, med mest ledvärk, till en allvarlig, ledförstörande variant.

Omkring 0,2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige (det vill säga omkring 20 000 personer) har diagnostiserad PsA, jämnt fördelad över könen. Den debuterar i genomsnitt omkring 45 års ålder, hos män något tidigare än hos kvinnor, men kan debutera i alla åldrar.

Hjälp oss att sprida budskapet i ditt nätverk!

Sprid budskapet genom ett inlägg på:

Facebook: Gilla Netdoktor på Facebook och dela kampanjens omslagsbild – du hittar den här!

Twitter: Twittra om kampanjen genom att dela följande länk: http://www.netdoktor.se/har-du-psoriasisartrit/spridordet/ och använd hashtag #hardupsoriasisartrit och #netdoktorkampanj

Instagram: Följ oss på Instagram! Lägg gärna upp bilder med hashtag #hardupsoriasisartrit eller #netdoktorkampanj

Blogg: Sprid budskapet om psoriasisartrit i din blogg! Behöver du hjälp att beskriva vad kampanjen handlar om? Kopiera texten nedan och klistra in på din blogg:

Lång väntan på diagnos för patienter med psoriasisartrit

Visste du att psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling? Psoriasisartrit är nära kopplad till hudsjukdomen psoriasis. Omkring 40 procent av alla med psoriasis får ledbesvär i någon form. Långt ifrån alla dessa har psoriasisartrit, men det är viktigt att så tidigt som möjligt uppmärksamma ledbesvären. Tidig diagnos och behandling är viktigt för att bromsa sjukdomsförloppet.

Idag har jag därför valt att öka min kunskap om psoriasisartrit för att lära mig mer om symtomen och vara uppmärksam på dem. Det gjorde jag genom upplysningskampanjen Hardupsoriasisartrit.se.

Vill du också öka din kunskap om psoriasisartrit? Gör det genom att besöka http://www.netdoktor.se/har-du-psoriasisartrit/spridordet/

Sprid gärna budskapet vidare efter att du genomgått kunskapstestet så att även andra i din närhet blir uppmärksamma på sjukdomen och dess symtom!