Om Har du Psoriasisartrit?

Med kunskapskampanjen HarduPsoriasisartrit.se vill vi sprida kunskap om psoriasisartrit genom att belysa följande frågeställningar:

 • Bakgrund
 • Orsaker
 • Symtom
 • Samsjuklighet
 • Diagnostik
 • Läkemedelsbehandling
 • Prognos

Kampanjen vänder sig främst till personer med psoriasisartrit och de som har symtom på psoriasisartrit (såsom psoriasis och ledbesvär) utan att ha fått diagnosen – men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

HarduPsoriasisartrit.se är en kunskapskampanj från Netdoktor, Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet. Kampanjen uppbär ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom kampanjen. Samtliga texter är faktagranskade av Sara Wedrén, specialistläkare på Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Copyright Netdoktor.se AB 2017.

Källor

 • Netdoktor.se
 • NetdoktorPro.se
 • Reumatikerförbundet
 • Psoriasisförbundet
 • Coates LC, Aslam T, Al Balushi F, Burden AD, Burden-Teh E, Caperon AR, et al. Comparison of three screening tools to detect psoriatic arthritis with psoriasis (CONTEST study). Br J Dermatol. 2013 Apr;168(4):802-7.
 • Coates LC, Helliwell PS. Defining Low Disease Activity States in Psoriatic Arthritis using Novel Composite Disease Instruments. J Rheumatol. 2016 Feb;43(2):371-5.
 • Karreman MC, Weel AE, van der Ven M, Vis M, Tchetverikov I, Nijsten TE, et al. Prevalence of Psoriatic Arthritis in Primary Care Patients With Psoriasis. Arthritis Rheumatol. 2016 Apr;68(4):924-31.