Om utbildningen

Med upplysningskampanjen HarduNokturi.se vill Netdoktor sprida kunskap om nokturi genom att bland annat belysa följande frågeställningar:

  • Vad är och vad orsakar nokturi?
  • Hur ställs diagnosen?
  • Hur behandlas nokturi?
  • Vad kan man själv göra åt sin nokturi?

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med nokturi men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade.

Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av docent Aino Fianu Jonasson, överläkare vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

HarduNokturi.se uppbär ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB. Copyright Netdoktor.se AB 2014.

Källor

  • Netdoktor.se
  • NetdoktorPro.se
  • International Continence Society (ICS)
  • Janusinfo (Stockholms Läns Landsting)
  • ”Nokturi och nattlig polyuri bland äldre” (Asplund, Läkartidningen nr 44, 2002)
  • ”Riktlinjer för nokturi”, Nätverk Nokturi
Vill du ha ta del av resultatet samt få e-post när vi publicerar något nytt inom ämnet?

Genom att klicka på ”Skicka” bekräftar jag att jag har tagit del av Netdoktors personuppgiftspolicy. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke för framtida behandlingar. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på mitt samtycke innan detta återkallades.