Om Har du hjartsvikt?

Med upplysningskampanjen HarduHjartsvikt.se vill vi sprida kunskap om hjärtsvikt genom att belysa följande frågeställningar:

 • Bakgrund
 • Symtom
 • Orsaker
 • Diagnostik
 • Läkemedelsbehandling
 • Livsstilsåtgärder

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med hjärtsvikt, men även till personer som har symtom på hjärtsvikt utan att ha fått diagnosen samt anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

HarduHjartsvikt.se är en upplysningskampanj från Netdoktor, med ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Michael Melin, biträdande överläkare, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Copyright Netdoktor.se AB 2016.

Källor

 • Netdoktor.se
 • NetdoktorPro.se
 • Hjärt-Lungfonden
 • Läkemedelsboken
 • Socialstyrelsen

Publicerad den: 2017-03-13