Har du hjärtsvikt?

Hjärtsvikt – som är ett tillstånd där hjärtat inte förmår pumpa ut tillräckligt med blod (och därmed syre) till kroppens vävnader – är vår dödligaste folksjukdom och kräver livslång behandling. Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd i den äldre befolkningen, och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden – främst på grund av att vi lever längre. Man beräknar att två procent av befolkningen är drabbad, vilket innebär att omkring 250 000 personer i Sverige har kronisk hjärtsvikt. Uppskattningsvis har tio procent av alla svenskar över 75 år hjärtsvikt. Hjärtsvikt förvärras gradvis, men effektiv behandling av symtomen kan bromsa sjukdomen och förbättra livskvaliteten betydligt.

Genom att ta del av utbildningen på Harduhjärtsvikt.se lär du dig mer om kronisk hjärtsvikt och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Välkommen att ta del av de senaste rönen om hjärtsvikt!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning