Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Om utbildningen:

Med den här utbildningen hoppas Netdoktor på att sprida kunskap om sängvätning:

  • Vad beror det på?

  • Hur vanligt är det?

  • Finns det allvarliga konsekvenser?

  • Hur går en läkarutredning till?

  • Och, framför allt, vad kan man göra åt det – både när det gäller livsstil och behandling? 

Utbildningen vänder sig främst till föräldrar till sängvätande barn – men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen. Samtliga texter är granskade av docent Tryggve Nevéus, överläkare i pediatrik vid Akademiska Barnsjukhuset Uppsala. Utbildningen uppbär oberoende ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB. Copyright Bonnier Healthcare AB 2021

.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.