Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Illustration med föräldrar och deras ban med enures

Vad vet du om sängvätning (enures)?

De flesta barn blir torra (slutar kissa på sig) vid två-tre års ålder, i regel först på dagen och en tid därefter även på natten. När ett barn efter fem års ålder fortfarande kissar på sig i sömnen, kallas det för sängvätning eller enures (som är den medicinska termen).

Sängvätning är vanligt vid unga år; ungefär var femte femåring och var tionde sjuåring är sängvätare. I tonåren förekommer sängvätning hos en till två procent. Både pojkar och flickor är drabbade, fast bland pojkar är det mycket vanligare.

Denna utbildning omfattar fem lektioner om sängvätning, där varje lektion följs av en kontrollfråga med tre svarsalternativ, varav ett är korrekt. Efter varje besvarad fråga får du veta om du har svarat rätt. När du har genomgått utbildningen vet du hur man bäst hanterar besvär med sängvätning!

Den här utbildningen är avslutad!

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen. Samtliga texter är granskade av docent Tryggve Nevéus, överläkare i pediatrik vid Akademiska Barnsjukhuset Uppsala. Utbildningen uppbär oberoende ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB. Copyright Bonnier Healthcare AB 2021

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.