Om blodcancer-koll

Med upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se vill vi sprida kunskap om myelom genom att belysa följande områden:

  • Bakgrund
  • Symtom
  • Undersökningar och diagnostik
  • Behandling
  • Uppföljning och prognos

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med myelom, men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet, med ekonomiskt stöd av Takeda Pharma AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Maria Strandberg, överläkare på hematologen vid medicinkliniken, Sundvalls sjukhus. Copyright Netdoktor.se AB 2018.

Källor

  • Cancerfonden
  • Nationellt vårdprogram för myelom
  • Janusinfo