Anmäl fler intressen

Lär dig mer om artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen världen över. Med sjukdomen kommer smärta, funktionsnedsättning och ledförändringar. Omkring var fjärde person över 45 år i Sverige har artros – vilket motsvarar nästan en miljon människor. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.

 Många har artros utan att veta om det. Många tror exempelvis att besvären har med det naturliga åldrandet att göra. Detta kan leda till att man inte vänder sig till sjukvården i tid för att kunna förebygga och behandla sjukdomen på bästa sätt.

Genom utbildningen på Artros-hjälpen.se lär du dig mer om artros och dess behandling, men också om vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen och hur du kan minska risken för att utveckla den.

Välkommen att lära dig mer om artros!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning