Hjälp när tankar och oro håller dig vaken
Behandling | Sömnlöshet

Hjälp när tankar och oro håller dig vaken

1 av 3 har sömnproblem minst en gång i veckan och allt fler har svårt att somna. Oro och grubblerier är vanliga orsaker till att man har svårt att komma till ro. Nu har det kommit ett nytt läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsproblem.


Sana Pharma Medical (www.sanapharma.se)
Uppdaterad den: 2017-05-17
Innehållet är framtaget av: Sana Pharma Medical (www.sanapharma.se)

Sedix®  är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det har inte rapporterats som beroendeframkallande vid användning. Sedix har länge använts i Europa och nu har svenska Läkemedelsverket registrerat Sedix som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedlet kan användas på dagtid vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet.

  • Vid oro
  • Insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Svårt att komma till ro

Många svenskar har sömnbesvär och insomningsproblemen är ökande. Problem med besvärande tankar eller grubblerier är vanliga orsaker till att man inte kommer till ro på natten. Och oron för att tvingas möta ytterligare en dag utan att vara utvilad gör att problemet förstärks och håller i sig.

las mer om sedix

Vid oro och insomningsbesvär

Sedix är ett receptfritt läkemedel använt vid oro och insomningsproblem. Läkemedlet är klassat som traditionellt växtbaserat och kan användas vid mild oro, irritabilitet eller vid tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet kan användas av vuxna och ungdomar över 12 år.

Inget beroende rapporterat

Insomningsproblem är ett vanligt besvär som gör att många personer i Sverige uppsöker läkare och tar mediciner. Sedix är ett läkemedel som kan köpas receptfritt på apotek. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Ingen avtrubbande effekt rapporterad

Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Det är inte rapporterat om avtrubbande effekt.
Registrerat hos Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det verksamma ämnet i Sedix är passionsblomma (Passiflora incarnata). Läkemedelsverket säkerställer att alla läkemedel som används i Sverige är av god farmaceutisk kvalitet och att de är säkra att använda.

Här kan du köpa Sedix® 

Sedix kan köpas receptfritt på apotek eller beställas direkt från vår försäljningsagent, Sana Pharma Sweden. Då får du läkemedlet direkt hem i brevlådan i ett diskret paket.

las mer om sedix

 


Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.


Annons
Annons
Annons
Annons