Fakta | Smärta

Vad är långvarig smärta?

Det är svårt att förklara vad långvarig smärta/fibromyalgi är. Dels kan orsakerna vara väldigt många och olika, och dels saknas ännu en total kunskap om varför den uppstår och vad som underhåller den.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Smärta är en viktig varningssignal, utom när den blivit långvarig och meningslös. Smärta/fibromyalgi tillhör de reumatiska sjukdomarna av icke inflammatorisk art. De har diagnosnummer M79 där fibromyalgi är en undergrupp med eget nummer, M79,7.

Det är svårt att förklara vad långvarig smärta/fibromyalgi är. Dels kan orsakerna vara väldigt många och olika, och dels saknas ännu en total kunskap om varför den uppstår och vad som underhåller den. Ibland finns vävnadsskada som triggar igång hela smärtutvecklingsförloppet, ibland inte.

Smärtan är subjektiv

Den som upplever smärta ska bli trodd. Säger någon att det gör ont så är det så, men det kan vara svårt att förklara varför smärtan är så pass stor som den är. Smärta är alltid individuell och kan inte upplevas av någon annan än den drabbade. Den kan inte heller ifrågasättas.

Annons
Annons

Smärtan kan upplevas som om den kommer från muskler, leder eller skelett, men utan påvisbar skada. På samma sätt kan smärtan komma från andra delar av kroppen, som huvudet, magen, underlivet, utan att det finns någon sjukdomsprocess där.

International Association for the Study of Pain har tagit fram en internationellt vedertagen definition av smärta: Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är således en subjektiv upplevelse.

Byt kronisk smärta mot långvarig smärta

Idag har begreppet kronisk smärta bytts ut mot långvarig smärta eftersom en del smärta, även långvarig sådan, går att bota. Ett mått på långvarig smärta kan vara när smärtan varat mer än 3-6 månader, eller så lång tid så att den skada eller inflammation som orsakat smärtan borde ha varit läkt eller att smärtan inte längre fyller någon funktion.

Annons
Annons

Långvarig smärta delas ofta in i två kategorier regional eller generaliserad, utbredd smärta. Regional smärta är begränsad till ett begränsat område på kroppen och kan ofta förklaras av en vävnadsskada, medan utbredd smärta innebär att smärtan finns i större delar av kroppen och sällan förklaras av en vävnadsskada. Fibromyalgi är en egen undergrupp till långvarig utbredd smärta.

Smärtans väg

Det finns smärtreceptorer som aktiveras vid inflammation via smärtfibrer som kallas för A-delta och C-fibrer. Smärtfibrerna går in i ryggmärgens bakhorn där de kopplas om med hjälp av interneuron och går över till andra sidan och sedan uppåt, utmed ryggmärgen, upp till thalamus i hjärnan för att fortsätta vidare till hjärnbarken. Och det är först där, när smärtan kommit så långt som vi blir medvetna om den och då känner smärta.

Reflexer gör att en stor smärtretning kan aktiviera muskler innan vi egentligen vet vad som hänt. Ett exempel är när man sätter handen på en het platta och rycker undan handen innan smärtsignalerna hunnit upp till hjärnan. Det är en skyddande muskelreaktion. Det finns också andra reflexbanor som kallas autonoma, exempelvis blodkärl som drar ihop sig eller tarmen som ökar sin peristaltik (tarmrörelse).

Smärtreceptorer

På olika ställen i kroppen finns det olika typer och olika antal smärtreceptorer eller som det också kallas, nociceptorer. Det märkliga är att i hjärnan där vi upplever smärtan finns inga smärtreceptorer alls. Andra organ som saknar smärtreceptorer är brosk, men runt brosket i ligament och ben finns det många nociceptorer så att skadat brosk kan indirekt ge smärta.

Smärreceptorerna kan t.ex aktiveras vid inflammation, när vi anstränger våra muskler så att vi får mjölksyra eller om vi skär oss.


Annons
Annons
Annons