Fakta | Smärta

Pisksnärtskada (Whiplash)

Pisksnärtskada kännetecknas ofta av att man känner smärta från nacken, huvudvärk och stelhet i nackmusklerna. Vanliga tillfällen då pisksnärtskadan uppstår är i samband med en bilolycka eller vid till exempel dykning i grunt vatten.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Orsaken till pisksnärtskada är en kraftig översträckning av mjukdelarna i nacken. Pisksnärtskadan uppstår oftast i samband med en bilolycka eller vid dykning i grunt vatten. En häftig acceleration följd av en inbromsning, vid exempelvis påkörning bakifrån, kan överbelasta nackmusklerna och andra mjukdelar. Det uppstår sällan skelettskada vid en pisksnärtskada.

Man kan få långvariga problem efter en pisksnärtskada och anledning till det är omtvistat. Det diskuteras huruvida fysiska, psykiska eller sociala/kulturella orsaker har störst betydelse för att utveckla kronisk pisksnärtskada.

Vilka är symtomen?

Symtomen vid pisksnärtskada är smärta från nacken, huvudvärk och stelhet i nackmusklerna. Symtomen brukar komma några dygn efter olyckan. Vanligtvis brukar smärtan och stelheten försvinna inom några veckor.

Annons
Annons

Har du varit medvetslös under olyckshändelsen eller om du inte minns delar av händelseförloppet skall du inom det första dygnet besöka din husläkare eller akutmottagningen. Det gäller även om du blir illamående eller kräks under efterföljande period. Vid kraftig smärta i nacken och huvudet och/eller domnande/stickande känsla eller smärta ut i skuldrorna/armarna skall läkare också konsulteras.

Vad kan man själv göra?

Vid akut smärta kan du lägga en ispåse i cirka 15 minuter på det mest smärtpåverkade stället. Det kan vara lindrade. Detta kan upprepas 5-6 gånger per dag med 1 timmes intervall de första dagarna. Men lägg aldrig ispåsen direkt mot huden utan linda först in påsen i en handduk.

Behöver du annan smärtlindrande medicin än receptfria läkemmedel (som till exempel Alvedon)- kontakta din läkare.

Annons
Annons

Lätt träning av nackmusklerna är viktig om nack- och huvudvärken är kvar ett dygn efter olyckan.

Hur ställs diagnosen pisksnärtskada?

I vanliga fall ställs diagnosen genom sjukdomshistorien och symptombilden. Pisksnärtskador kan inte diagnostiseras med hjälp av en undersökning av en MR-kamera, datortomografisk undersökning eller vanlig röntgen. Ofta genomgår man en röntgenundersökning för att utesluta frakturer eller andra skador som facettledsluxationer.

Motion

Vetenskaplig forskning har visat att patienter med pisksnärtskada har bättre prognos om de så fort som möjligt kommer igång med att använda nackmusklerna. Pisksnärtskadade patienter som använder mjuk halskrage och håller sig i sängläge har både mer smärta och är mindre välmående än den mer aktiva gruppen av pisksnärtskadade. Därför rekommenderas personen att efter 2-3 dagar komma igång med lätt träning av nacken och att återgå till vardagssysslorna.

  • Ställ dig mot en dörr och håll huvudet stilla. Föreställ dig att du ser en urtavla hängande på vägen. Din uppgift är att titta på nummer 2, 4, 8 och 10 endast genom ögonrörelser. Detta upprepas några gånger. Ögonrörelserna gör att några djupt liggande muskler i nacken tränas.
  • Tag ett steg fram och genomför följande rörelser.
  • Böj nacken sakta framåt och sedan tillbaka.
  • Dra in hakan och böj nacken sakta framåt och sedan tillbaka.
  • Böj nacken bakåt och titta upp i taket och sedan tillbaka.
  • Luta huvudet mot högersidan och tillbaka. Fixera blicken på en punkt rakt framför dig i ögonhöjd samtidigt som du utför rörelsen.
  • Luta huvudet mot vänstersidan och tillbaka. Fixera blicken på en punkt rakt framför dig i ögonhöjd samtidigt som du utför rörelsen.
  • Vänd huvudet mot höger så långt bak du kan och tillbaka. Försök att följa en tänkt linje i ögonhöjd.
  • Vänd huvudet mot vänster så långt bak du kan och tillbaka. Försök att följa en tänkt linje i ögonhöjd.
  • Nackmusklerna kan även tränas genom att en mjuk boll hålls emellan pannan och väggen medan bollen rullas i cirklar. Efteråt kan bollen placeras emellan bakhuvudet och väggen och rörelserna ovan repeteras.

Prognos

Det är endast några få procent av de som drabbas som får långvariga symptom efter en pisksnärtskada. En publicerad artikel från Schweiz visar att tre procent av de drabbade hade så svåra symptom två år efter en pisksnärtskada att det påverkade deras arbetsförmåga. Chansen är stor att den drabbade blir helt frisk. Men det är inte ovanligt att nacksmärtorna varar i några månader.

Whiplashsyndrom

Det finns en liten grupp av de pisksnärtskadade patienterna som utvecklar whiplashsyndrom.

Patienterna klagar över långvarig huvudvärk, nacksmärtor, nedsatt rörlighet i nacken, domningar i armarna, ländryggsmärtor, trötthet, dåligt minne, sömnproblem och minskad sexlust. Patienter med whiplashsyndrom är svåra att behandla, men samma behandlingsanvisningar gäller som för de akut pisksnärtskadade.

Hur behandlas pisksnärtskada?

Det finns ingen behandling som är enhetligt accepterad av läkare och andra behandlare.

I Quebec Task Force gjorde en forskargrupp en litteraturstudie kring pisksnärtskador. De läste ungefär 10 000 vetenskapliga artiklar och valde ut lite mer än 200 artiklar. Med hjälp av dessa utarbetades en behandlingsplan för pisksnärtskadade. Kortfattat sagt så kom de fram till att patienten ska mobiliseras och återvända till arbete och vardagssyssla så fort möjligt om misstanke om en fraktur eller ledluxation i nacken kan uteslutas efter röntgen av nacken.

Pisksnärtskadade patienter kan få nackträningsprogram av läkare, sjukgymnast och kiropraktor. Vid vissa tillfällen kan det vara nödvändigt med smärtstillande läkemedel eller inflammationsdämpande läkemedel (NSAID) i någon vecka. Dessutom kan patienten få behandling hos sjukgymnast eller kiropraktor med olika sträckövningar och muskelträning.

Det finns ingen vetenskaplig dokumentation om långvarig effekt av vanlig kiropraktik eller vanlig sjukgymnastik på patienter med pisksnärtskador. I rapporten från Quebec Task Force rekommenderar de patienterna med pisksnärtskador att söka vård på så kallade traumateam som består av en tvärvetenskaplig grupp. Traumateam kan erbjuda många behandlingsmetoder på ett ställe och ofta är de ledande behandlarna och forskarna samlade där.

Vilka läkemedel kan användas?

Paracetamol och antiinflammatoriska läkemedel av NSAID- typen kan användas i kortare perioder mot nacksmärtor och huvudvärk. Man bör först rådgöra med sin läkare.


Annons
Annons
Annons