Fakta | Smärta

Njursten

Plötsliga, våldsamma smärtor i ryggen/flanken som strålar ut mot ljumsken, typiskt hos tidigare helt friska män i 30- till 50-årsåldern. Detta orsakas i många fall av njursten eller njurgrus.
Annons

Njursten varierar mycket i storlek. Några är små som sandkorn. Detta kallas njurgrus. Andra är så stora att de kan utfylla hela njurbäckenet. Det är inte alltid som njursten ger smärtor. De upptäcks kanske helt slumpmässigt i samband med en röntgen- eller ultraljudsundersökning som utförs av en helt annan orsak.

Vilka är symptomen på njursten?

Njursten visar sig som sagt genom smärtor, men också genom blödning eller infektion i urinvägarna. Smärtorna uppstår rätt plötsligt. De uppträder som regel våldsamt i ena sidan av ryggen. De kan stråla fram i magen, ner mot ljumsken eller kan upplevas som ilningar ner i skrevet. Njurstensanfall kan vara så smärtsamma att man omöjligt kan hålla sig stilla. Smärtorna följs ofta av illamående och kräkningar. Njursten kan orsaka revor i slemhinnan i njurbäckenet eller urinledaren. Blodet i urinen kommer från dessa revor. Det är inte alltid så mycket blod att du själv kan se det, men undersökning av urinen hos läkaren kan avslöja det. Ofta förekommande infektioner i urinvägarna kan vara uttryck för och enda tecknet på njursten.

Var kan man söka hjälp?

Var kan man söka hjälp? Om du får ett njurstensanfall, behöver du läkarhjälp för att lindra smärtorna. Är njurstenen en halv centimeter eller mindre, upphör anfallet vanligtvis efter några timmar, när stenen eller gruset passerat ut med urinen. Men stenavgången kan också sträcka sig över flera dagar, om stenen fastnar på vägen ut. Avgången av njurstenen ut genom urinröret känns antingen inte alls eller kanske som en kortvarig ilning när du kissar.

Annons
Annons

Det kan vara intressant för läkaren att se stenen eller gruset som kommer ut på detta viset. Det kan vara svårt att fånga den, men man kan ju pröva att kissa genom en sil.

Vad kan man göra på sjukhuset?

Om njurstenen är så stor att den inte kan passera ut själv eller om smärtorna inte går över, blir du remitterad till sjukhus. En röntgen- eller ultraljudsundersökning kan visa var stenen sitter och hur stor den är. Detta är avgörande för vilket sätt man väljer att ta bort stenen på. I några fall måste man operera. I andra fall kan stenen tas bort genom en kateter antingen införd direkt i njurbäckenet eller via urinröret, blåsan och urinledaren.

Vad är njurstenskrossning?

Njurstenskrossning med hjälp av tryckvågor är en behandling som blivit allt vanligare. Om din njursten ska tas bort med denna metod, blir du möjligtvis överflyttad till ett annat sjukhus, där de har den speciella utrustningen.

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om urinvägskonkrement/njursten på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons