Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Smärta

Nacksmärtor, symtomguide

Att ha ont i nacken är valdigt vanligt. Ibland kan smärtorna förklaras av ett annat tillstånd, såsom diskbråck i nacken. Det är dock också vanligt att man inte hittar några tecken på andra sjukdomar.


Uppdaterad den: 2020-07-15

Annons

Vad är nacksmärtor?

 • Med nacksmärtor avses smärtor i nackregionen, det vill säga övre delen av ryggen, upp mot huvudet och/eller ut över skulder och arm.

Förekomst

 • Nacksmärtor är mycket vanligt förekommande.
 • Nacksmärtor förekommer oftast hos kvinnor, och frekvensen ökar med åldern. Detta gäller speciellt kroniska besvär.
 • Akuta attacker är vanligast hos unga vuxna.
 • Återkommande perioder med nacksmärtor är vanliga.

Smärtmekanismer

 • Nacken består av sju nackkotor med diskar. Det finns många små leder mellan dessa kotor. Andra strukturer är ledband, muskler och senor. Det många nervtrådar i detta område. Alla dessa strukturer kan förorsaka smärtor vid skador eller sjukdomar.
 • Ofta kan det vara oklart vad som egentligen är orsaken. I ett flertal fall är det många enskilda faktorer som samspelar.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken till nacksmärtorna?

Vanliga orsaker

 • Stela och ömma nackmuskler:
  • En vanlig orsak, som kan bero på arbetsbelastning, stress eller psykosocial belastning, samt synproblem
  • Tillståndet kännetecknas av diffusa, brännande smärtor, oftast lokaliserade till båda sidorna av nacken och skuldrorna samt ofta åtföljt av diffus huvudvärk
 • Bristande rörelseförmåga i en eller flera av nackens leder:
  • Är också vanligt och kan bero på slitage av halskotpelaren eller förbigående sendrag i nacken
  • Tillståndet kännetecknas av diffusa, brännande smärtor, oftast lokaliserade till båda sidorna av nacken och skuldrorna och ofta åtföljda av diffus huvudvärk
  • Smärtorna strålar ofta ut mer åt den ena sidan än den andra, och nacken har nedsatt rörlighet
 • Nackhuvudvärk (cervikogen huvudvärk):
  • Nackhuvudvärk är en typ av huvudvärk som uppstår till följd av sjukdomar i nacken. Ofta är rörligheten i nacken begränsad
  • Oftast ger tillståndet upphov till ensidig huvudvärk utan att smärtan byter sida. Smärtorna strålar ut från nacken fram över huvudet till tinning- och pannregionen. Ofta förkommer smärtor i skuldra och arm på samma sida
 • Nervinklämning i nacken:
  • Till följd av åldersförändringar i nacken eller ett diskbråck i nacken kan en nerv utsättas för yttre tryck. När det händer kan smärtor, nedsatt känsel och nedsatt kraft uppstå
  • En nervinklämning kan leda till smärtor i nacke, axel och hela armen. Känseln och kraften i armen kan vara nedsatt
 • Förkalkningar i nacken (spondylos):
  • Orsaken är slitageförändringar (spondylos) i halsryggen. Tillståndet är vanligt bland äldre patienter
  • Spondylos ger i sig själv inga eller endast måttliga besvär i form av molande smärtor i nacken som strålar ut mot skuldrorna och övre delen av armarna
 • Pisksnärtskada (whiplash):
  • Orsaken är oftast påkörning bakifrån eller en bilkollision
  • Symtomen är akuta och ger de första en till tre dygnen måttlig stelhet och smärta i nacken samt ibland huvudvärk. Ett mindre antal personer utvecklar en mer långvarig smärta och stelhet med större eller mindre påverkan av funktionsnivån
 • Fibromyalgi:
  • Fibromyalgi är en smärtsjukdom som kännetecknas av långvariga och utbredda muskelsmärtor från flera ställen av kroppen under minst tre månader
  • Smärtorna vid fibromyalgi beror på hur nervsystemet bearbetar smärta och andra stimuli, till exempel tryck. Smärtan beror inte på en faktisk skada i vävnaden

Sällsynta orsaker

 • Subaraknoidalblödning:
  • Subaraknoidalblödning är en akut blödning mellan hjärnans innersta hinnor, men utanför själva hjärnvävnaden, vilket kan medföra en rad allvarliga komplikationer
  • Sjukdomen börjar hos de flesta med en plötslig och mycket kraftig huvudvärk. Huvudvärken börjar ofta i ena sidan av huvudet eller i bakhuvudet. Ofta blir man också stel i nacken och illamående.
   Plötslig och intensiv huvudvärk med nackstelhet och efter hand sänkt medvetandegrad är typiskt för den här sjukdomen
 • Reumatoid artrit:
  • Sjukdomen karakteriseras av ledinflammationer som efter hand bryter ner ledbrosk och benvävnad och förstör lederna
  • Uppträder vanligen i många små leder i händer och fötter, hos vissa är nackbesvären framträdande. Ofta är sjukdomen tämligen symmetrisk
 • Ankyloserande spondylit:
  • Orsaken är en inflammatorisk sjukdom som särskilt drabbar ryggraden men inflammationen kan även förkomma i andra leder
  • Tillståndet börjar ofta när man är 18 och 40 år gammal med ryggsmärtor som kommer gradvis. Karakteristiskt är morgonstelhet som förbättras genom att man är fysiskt aktiv
 • Reumatisk muskelinflammation (polymyalgia reumatika):
  • PMR är ett reumatiskt tillstånd som kännetecknas av smärtor och morgonstelhet, trötthet, kraftlöshet, huvudvärk, feber och ofta förhöjd sänkningsreaktion i blodet. PMR benämns även som muskelreumatism
  • Normalt har man smärtor och känner sig stel i axlar och/eller i höfter, eventuellt också i nacke, överarmar och lår
 • Infektioner:
  • Olika infektioner kan ge smärtor i nacken, såsom en böld i halsen eller öroninflammation 
 • Inklämning av ryggmärgen:
  • Kan bero på en sjukdom som gör att ryggmärgen får allt mindre plats, såsom ett stort diskbråck, spinal stenos, en infektion eller en tumör nära ryggmärgen
  • Typiska symtom är minskad fingerfärdighet, inkontinens för urin och sämre kraft i benen

Vad kan man göra själv?

 • Muskulära spänningstillstånd:
  • Är ofarliga tillstånd som man ofta kan behandla själv
  • Det är viktigt att vara fysiskt aktiv
  • Undvika ensidiga arbetsställningar och att avbryta emellanåt och göra något annat, eventuellt att ta tid att ibland töja och sträcka på sig i några sekunder/minuter kan hjälpa
  • Andra förhållanden i livssituationen som bidrar till att man spänner sig bör identifieras och om möjligt åtgärdas
 • Akuta nacksmärtor, sendrag eller sned nacke (akut tortikollis, nackspärr):
  • Tillståndet går vanligtvis över av sig själv och kräver oftast ingen annan behandling än vila som växlas med fysisk aktivitet och smärtlindring, till exempel med paracetamol eller ibuprofen
 • Kroniska nackbesvär:
  • Det är inte helt klarlagt vad som hjälper bäst vid långvarig nacksmärta
  • Eventuellt kan enklare läkemedel såsom tabletter med paracetamol och ibuprofen ha effekt. Lokala inflammationsdämpande läkemedel, såsom ibuprofen eller diklofenak som gel, kan ha effekt
  • Massage har ingen påvisad effekt
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Vid akuta kraftiga smärtor, speciellt om smärtorna strålar ut i en arm.
 • Ihållande besvär som inte blir bättre trots ovannämnda åtgärder.
 • Nacksmärtor och generell sjukdom eller kraftlöshet. Vid nacksmärtor som uppkommer tillsammans med feber eller huvudvärk bör man söka vård direkt. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har besvären varat?
 • Hur började besvären? Har du varit med om någon skada eller olycka?
 • Strålar smärtorna ut?
 • Vid strålning ut i den ena armen:
  • Kan du noggrant beskriva var smärtan finns?
  • Förvärras smärtan vid hosta och nysning?
  • Upplever du att känseln eller kraften i armen är sämre?
 • Inverkar nacksmärtorna på dina dagliga aktiviteter, arbete?
 • Har du haft besvär tidigare?
 • Kommer nacksmärtan tillsammans med huvudvärk?
 • Får du yrsel?
 • Har du symtom på andra sjukdomar, såsom feber, viktnedgång eller dålig matlust?

Undersökningar

 • Grundlig undersökning av nacken:
  • Huvudets och nackens position. Snedhet i axlar eller i nacken? Uppdragna axlar?
  • Undersökaren av nackmuskler – är de påfallande styva och ömma?
  • Vid misstanke om att en nerv är i kläm i halsryggen, görs en undersökning för att bedöma om det finns tecken på nervskada genom att undersöka känsel, kraft och reflexer i armen
  • Olika tester som utvärderar nackens funktion kan bli aktuella
 • Vanligtvis är det till liten hjälp att ta blodprover.
 • Bilddiagnostik såsom röntgen och magnetkameraundersökning, kan bli aktuell vid misstanke om specifika tillstånd, såsom en nervinklämning i nacken eller efter en skada på nacken.

Remiss

 • Vid misstanke om diskprolaps, vid tillstånd som inte blir bättre trots allmänläkarens råd och behandling eller vid misstanke om allvarligare tillstånd kan en remiss till en annan specialist bli aktuell.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.