Fakta | Smärta

Långvarig smärta - påverkan på livet


Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Man blir mindre aktiv och rörlig och det kan inverka på livets på alla plan.

Det är inte all smärta som är fysisk. Den psykiska smärtan måste tas på lika stort allvar som den fysiska.

Kunskap

Det är viktigt att man blir informerad, och låter sig informeras, om sin sjukdom så att man kan sköta sina leder, sin vikt, sin motion, sin smärtlindring så bra som möjligt. En kunnig patient är oftast en person som kan leva ett mer aktivt och givande liv, där symtom och problem inte negligeras, men får stå tillbaka så mycket det bara går för att bevara livskvaliteten. På några ställen i Sverige finns det så kallade fibromyalgi/smärtskolor där teamet, det vill säga läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeuter och kurator undervisar inom sina respektive områden.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Bemötande

Det är också viktigt att sprida kunskap om sjukdomen. Bemötandet från anhöriga, vänner och arbetskamrater är en viktig del av det egna välbefinnandet. Eftersom sjukdomen varierar från tid till annan betyder det att en dag kan vara fylld av smärta, trötthet och sjukdomskänsla, medan en annan dag kan vara så gott som problemfri. Orkar man berätta om hur verkligheten ser ut kan det underlätta för framtiden. Det är bättre med en öppen dialog där omgivningen frågar och man svarar så gott det går på alla möjliga och omöjliga funderingar.

Trötthet

Med smärta följer en trötthet som för en del kan vara det allra svåraste symtomet att leva med. Det är en trötthet som är mycket speciell, den går inte att sova bort. Smärta genererar i sig själv också trötthet. Ibland kan faktiskt fysiskt aktivitet hjälpa i kampen mot den. En del medicinska behandlingar ger också trötthet som ”biverkan”. Att förväxla sjukdomens trötthet med annan trötthet är inte heller ovanligt.

Sömn

Ofta följs smärta av störd eller för lite sömn. Hur mycket sömn som behövs för att personen ska vara pigg och utvilad är individuellt. En del behöver åtta-nio timmar, andra kanske bara fem. Den som inte får sova tillräckligt mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Stress, oro eller dåliga sömnvanor har betydelse. Nyare forskning pekar också mot att störd sömn kan generera smärta.

Annons
Annons

Det finns olika mediciner mot sömnlöshet, vilket kan vara en lösning på kort sikt, men sällan för kontinuerlig behandling.

För att förbättra sin sömn är det viktigt att tänka igenom sömnvanorna. Varva ner innan sänggående, undvik alkohol, te och koffein, var inte övermätt eller hungrig. En del mår bra av att äta något innan man går till sängs. Då är mjölk, banan eller avokado att föredra. Håll fasta tider för nattsömnen. En del mår bra av en stunds vila eller sömn under dagen, andra inte. Sängen bör vara bekväm och i första hand användas för sömn, då ställer kroppen in sig på att sova. Sovrummet ska ge ro och därför vara tyst och mörkt och rumstemperaturen sval.

Sexualliv

Det vore konstigt om inte en så central del av livet som sexuallivet påverkades av smärta. Nedstämdhet och trötthet kan göra att lusten saknas eller blir mindre. En del mediciner kan också spela in på olika sätt.

För partnern kan omtanken att inte göra illa leda till en ond cirkel, och personen som har smärta kan känna sig otillräcklig och påverkad av sin sjukdom. Det kan inte nog understrykas hur viktig öppenheten i relationen är. Beröring är något som alla människor behöver och kanske är ömhet och mjukhet ändå viktigare när sjukdom gör kroppen och psyket sårbart.

För de praktiska svårigheterna finns många olika lösningar. Att finna vilken tid på dagen som är bäst, främst med tanke på smärta och trötthet, att njuta en dusch eller ett skönt bad för att mjuka upp stelhet, att stödja och avlasta kroppsdelar med kuddar kan vara några enkla tips. Det finns också olika salvor och krämer som motverkar torrhet om slemhinnorna är torra, vilket kan förekomma vid fibromyalgi. Ibland kan torrheten bero på mediciner.

Graviditet

För de allra flesta går det alldeles utmärkt att bli gravid och föda barn. Det är viktigt att planera en graviditet. Hänsyn måste tas till sjukdomssituationen och de mediciner som används. En del behandlingar måste avslutas en viss tid före graviditeten, och det gäller såväl kvinnor som män, andra medel är olämpliga att använda vid amning eftersom de förs över till barnet via modersmjölken. En del nya läkemedel är inte heller tillräckligt utforskade vad det gäller just graviditet och amning.

Tiden före barnets födsel kan utnyttjas till att bygga upp muskler och planera för tiden med ett litet barn. Det kan gälla anpassning av köket eller att utrusta badrummet, exempelvis med höj- och sänkbart skötbord, för att underlätta den kommande tiden med småbarn. Det finns många hjälpmedel och tips att inhämta från andras erfarenhet eller mödravårdscentralen.

Arbete

För många är arbetet tyvärr ingången till den långvariga smärtan. Tunga jobb, repetitiva jobb med ensidiga rörelser, stressiga jobb, jobb som ger liten möjlighet till pauser och där musklerna inte får chansen att vila sig. Smärtorna blir värre och man tvingas kanske till sjukskrivning. Sedan går man ner i arbetstid, bit för bit för att till slut bli långtidssjukskriven på heltid. Ibland kan det vara bättre att bli sjukskriven på heltid direkt och att efter vila och rehabilitering få pröva att gå tillbaka på deltid till att börja med.

Att återvända till samma jobb och samma arbetssituation som varit huvudorsaken till smärtan och fibromyalgin är ofta inte lösningen. Det måste till förändringar som undanröjer ytterligare påfrestningar som orsakar stress och smärta. Arbetsgivaren, som har det primära ansvaret för att göra en rehabiliteringsplan, försäkringskassan och vården måste hjälpas åt.

När försäkringskassan drar åt tumskruvarna, när stödet från vården är svagt eller obefintligt kan oron för hur man ska klara både försörjning och kropp bli övermäktigt. Här är familjen och patientföreningen viktiga stödfunktioner för att orka vidare.

Möjligheten att orka arbeta är, precis som sjukdomen i övrigt, individuell. Att få och att skaffa sig möjligheter till fortsatt yrkesverksamhet kan vara viktigt ur många synvinklar. Oftast mår man så mycket bättre av att ingå i en social arbetsmiljö. Livskvaliteten förbättras genom att självkänslan stärks och sjukdomen upptar en mindre betydande del av livet. Även om problemen är påtagliga kan tanken skingras.

Det är viktigt att känna trygghet och ha en god självkänsla, även om man inte kan fortsätta sitt yrkesliv.

&nbsp