Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Smärta

Långvarig smärta hos äldre

Med stigande ålder blir värk och smärta ett allt vanligare problem. Långvarig smärta, det vill säga smärta som varat tre månader eller mer, drabbar cirka 20 procent av den vuxna befolkningen. I 75-årsåldern är det ännu vanligare, upp mot 50 procent har besvär/lider av värk. Långvarig smärta är med andra ord en folksjukdom.

Uppdaterad den: 2015-06-03
Författare: Hans Johansson, överläkare, Smärtmottagningen, Södertälje sjukhus, specialist i geriatrik och smärtlindring, Södertälje Sjukhus AB

Annons

Vad kan man som äldre med värk förvänta sig av vården?

Alla, oavsett ålder, har rätt att få hjälp med att förstå och lindra sin värk. Precis som med hjärtsjukdom eller hörselnedsättning blir långvarig smärta vanligare med åldern och därigenom mer ”normalt” – men därmed inte något som inte kan behandlas.

Eftersom det finns olika slags smärta/värk är det första steget till lindring att den ansvarige läkaren ställer rätt smärtdiagnos: Vad är det som gör ont? Varför gör det ont? Som patient har man rätt att få en förklaring till sina besvär (även om man inte alltid hittar orsaken). Med ökad kunskap hos patienten blir det också lättare att förstå vad som händer i den egna kroppen, och på så vis underlätta situationen.

Behandling

Livsstilsanpassning

Utifrån den smärtdiagnos läkaren ställer kan en behandling prövas. För framgång krävs det ofta en kombination av ett eller flera läkemedel, träning/sjukgymnastik och en klok livsstilsanpassning.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Ibland är diagnosen en sjukdom som kan botas, men vanligare hos den äldre är att smärtan är en del av en långvarig/kronisk sjukdom som man får fortsätta leva med i någon form.

Artros (brosknedbrytning), artriter (ledinflammation), osteoporos (benskörhet) och andra sjukdomar som drabbar leder, muskler och skelett är ofta en ”följeslagare” upp i åren. Som många andra tillstånd kräver de såväl en bra medicinsk behandling som en anpassning av livssituationen.

Den som är drabbad tvingas ofta till en förändring av vanor och beteenden. Kanske går det inte längre att gå 18 hål på golfrundan och potatislandet kan få ligga i träda?

Annons
Annons

En klok anpassning med realistiska målsättningar för vad man klarar och strävar efter är en nödvändighet. Det kan ibland innebära ett ökat behov av hjälpmedel och hjälp från andra för en fungerande vardag. Också det kan vara en stor och svår omställning i livet.

Läkemedel

En fungerande läkemedelsbehandling måste prövas ut. Behovet av läkemedel skiftar stort mellan olika individer – det finns inte en standarddos som passar alla. Hänsyn måste tas till övrig medicinering och till de förändringar i kroppens funktion som följer med åldrandet. Rädsla för eventuell biverkan får dock inte förhindra försök till lindring hos en patienten plågad av svår smärta.

Vid långvariga smärtor, där så kallad nervsmärta har uteslutits, bör man i första hand pröva regelbunden behandling med paracetamol. Tabletter med förlängd verkan (så som Alvedon 665) kan vara ett bra alternativ. Dosen bör hållas så låg som möjligt.

Om detta inte är tillräckligt för god lindring av en svår smärta är nästa steg att lägga till/pröva behandling med morfinliknande preparat. Vid individuellt anpassade doser brukar problemen med biverkningar vara små, även om man måste vara observant på och förhindra främst förstoppningsproblem.

Inflammationsdämpande läkemedel (så kallade NSAID-preparat) innebär stora risker för svåra biverkningar hos äldre och ska användas med stor försiktighet och endast till utvalda patienter.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten kan bidra med TENS (elektrisk stimulering på huden), ibland akupunktur samt med stöd och hjälp till lagom fysisk träning. Det är nästan aldrig farligt att röra på sig när man har ont, och att försöka vila sig till smärtfrihet brukar aldrig fungera.

Det är i kombinationen av läkemedelsbehandling, fysioterapi och livsanpassning som den goda lindringen står att finna.

Prognos

Smärtfrihet är en självklar önskan, men dessvärre sällan en realistisk möjlighet – däremot är smärtlindring alltid möjligt.

Övrigt

Men om det inte hjälper, om värken fortfarande är för svår, vad gör jag då som patient? Fråga din doktor om smärtdiagnosen är riktig. Kanske måste han/hon diskutera med en kollega eller begära hjälp av en smärtspecialist. Tills motsatsen är bevisad är det möjligt att lindra den långvariga smärtan.


Annons