Fakta | Smärta

Hjärninflammation (Encefalit)

Hjärninflammation orsakas oftast av en virusinfektion. Bland annat kan herpes-, TBE- och vattkoppsvirus ge upphov till sjukdomen. Symtom vid hjärinflammation är ofta kraftig huvudvärk, feber samt stelhet i nacken.

37246dc3f6d3b7c5d6c666e0bc03fb0b.JPG
Uppdaterad den: 2009-02-25
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Hjärninflammation (encefalit) är en inflammation i själva hjärnvävnaden som i varierande grad även kan involvera hjärnhinnorna.

Vad orsakar hjärninflammation?

Hjärninflammation orsakas oftast av en virusinfektion. Man har kunnat påvisa att en lång rad olika virus kan ge denna sjukdom, till exempel herpes-, TBE- och vattkoppsvirus. Det är viktigt att känna till att det inte alltid är möjligt att påvisa vilket virus som orsakat inflammationen, trots grundliga undersökningar.

Vilka är symtomen på hjärninflammation?

  • Huvudvärk (ofta mycket kraftig)
  • Stelhet i nacken - om även hjärnhinneinflammationen är påtaglig
  • Feber
  • Medvetandepåverkan
  • I sällsynta fall kan man få kramper och/eller förlamningar i ansikte, armar eller ben.

Hur ställs diagnosen?

Om patienten uppvisar flera av ovanstående symtom, där medvetanderubbningen (dvs sänkt vakenhetsgrad, förvirring) är det absolut allvarligaste, genomför läkaren en sk lumbalpunktion. Det innebär att läkaren sticker in en nål mellan några av de lägre ryggkotorna och tappar ut lite av den vätska som omger ryggmärgen. Denna vätska kommer vid sjukdom att visa ett ökat antal vita blodkroppar samt framför allt förhöjda proteinnivåer. Från vätskan&nbsp försöker man odla fram virus eller påvisa DNA eller RNA från virus med sk PCR-teknik.

Annons
Annons

Vanligen är det även nödvändigt att genomföra en datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan för att se hur utbredd inflammationen är, eller om tillståndet kan ha orsakats av något annat, som exempelvis en blödning eller en tumör.

Hur behandlas hjärninflammation?

Behandlingen görs alltid med patienten inneliggande på sjukhus, där man kan få läkemedelsbehandling mot viruset direkt in i ett blodkärl (intravenöst), ofta under flera veckor. Utöver detta kommer man att försöka lindra eventuella komplikationer.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons