Fakta | Smärta

Hjärnhinneinflammation (Meningit)

De vanligaste, och viktigaste, symtomen vid hjärnhinneinflammation (meningit) är huvudvärk, nackstyvhet och feber. Hjärnhinneinflammation är en farlig sjukdom som kräver omgående behandling.

Uppdaterad den: 2010-08-31
Uppdaterare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Meningit är en inflammation i hjärnhinnorna som orsakas av bakterier eller virus. Alla kan få meningit och det kan komma mycket plötsligt, ibland på bara några timmar. De viktigaste symtomen är huvudvärk, nackstyvhet och feber.

Den bakteriella meningiten, speciellt den som orsakas av meningokocker, är en farlig sjukdom som kräver omgående behandling med antibiotika intravenöst, alltså direkt in i blodomloppet. Trots den avancerade behandlingen får mellan fem och femton procent bestående men, eller dör.

Meningit som orsakas av virus, viral meningit, är däremot sällan farlig och går över av sig själv.

Annons
Annons

Hur får man meningit?

Man vet inte varför fullständigt friska personer plötsligt får bakteriell meningit. Meningokockbakterien är en del av den naturliga bakteriefloran i näsan hos många människor och gör ingen skada där. Om det finns en förbindelse mellan näsan och hjärnhinnorna, till exempel efter skador på kraniet, så är risken att få meningit större. Vid vissa skador på kraniet kan man därför ge antibiotika i förebyggande syfte.

Viral meningit kan man få i samband med en annan virussjukdom. 40 procent av patienterna med påssjuka har viral meningit. Genital herpes (herpes simplex typ 2) kan ibland också ge en meningit, som hos vissa individer kan ha en tendens att återkomma.

Vilka är varningssignalerna?

Huvudvärk är ofta det viktigaste symptomet. Det gör också ont när man försöker böja nacken. Riktigt små barn, upp till två år, blir inte alltid styva i nacken och därför måste man värdera allmäntillståndet ordentligt.

Annons
Annons

Feber, nästan alltid hög feber, 39-40 grader. Hos mycket sjuka kan dock kroppstemperaturen vara normal. Tänk på att smärtstillande medicin är febernedsättande och kan dölja symptomen.
Påverkat allmäntillstånd med uttalad trötthet och svårt att följa med i ett tv-program, till exempel. Det här är ett allvarligt tecken och bör leda till omgående inläggning på sjukhus. Hos barn är det väldigt svårt att bedöma allmäntillståndet. Om du tvivlar, kontakta läkare för undersökning.

Småblödningar i huden, ibland stora som knappnålshuvuden och kallas då petekier, eller betydligt större, är ett tecken på att bakterien har spritt sig till blodet. Detta är mycket allvarligt och ska behandlas omgående med antibiotika intravenöst. Huvudvärk, illamående och kräkningar.

Ofta ses också sänkt medvetandegrad. Har en människa, barn eller vuxen, hög feber, nackstyvhet och påverkat allmäntillstånd bör man ringa 112 genast och inte vänta på jourläkare eller distriktssköterska.

Vad kan man göra själv?

Man kan inte göra något för att förebygga meningit. Om ett barn eller vuxen har feber, ska man hålla ögonen öppna för symptom som kan påminna om meningit. Misstänker man detta bör man omedelbart kontakta läkare. När man undersöker ett barn är det viktigt att barnet är avslappnat, ett skrikande barn är nästan alltid styvt i nacken. Å andra sidan är ett avvärjande, kraftigt skrikande barn knappast sjukt i svår hjärnhinneinflammation. Har barnet feber men leker och är opåverkat i övrigt är det knappast frågan om meningit.

Hur ställer läkaren diagnos?

Om läkaren misstänker meningit gör man en så kallad lumbalpunktion. Patienten sitter framåtböjd eller ligger lätt ihopkrupen på sidan. Efter steril tvätt och eventuell lokalbedövning, sticker läkaren in en tunn nål mellan de nedersta ryggkotorna för att komma åt ryggmärgsvätskan, den vätska hjärnan och ryggmärgen omges av. Ryggmärgen slutar ovanför insticksstället och kan inte skadas av provtagningen.

Dessutom tar man blodprover och gör en odling för att se om det finns bakterier i det.

Hur behandlas meningit?

Meningit som orsakas av bakterier behandlas med antibiotika intravenöst. Valet av antibiotika beror på om man vet vilken bakterie som orsakat sjukdomen. Är det fråga om meningokocker eller pneumokocker väljer man penicillin, eftersom de alltid är känsliga för det. Om man inte vet vilken bakterie det rör sig om behandlar man istället med bredspektrumantibiotika.

Meningit som beror på virus är inte farligt och behandlingen är symtomatisk. Undantaget är meningit vid herpes simplex typ 2 som behandlas med antiviralt medel (aciklovir) vid infektion för första gången. Det är viktigt att observera patienten för att vara säker på att det inte är bakteriell meningit.

Sjukdomsprognos

Bakteriell meningit är en farlig sjukdom som obehandlad har mycket hög dödlighet, nästan 100 procent. Trots den avancerade behandlingen dör fortfarande mellan fem och femton procent av de drabbade, eftersom sjukdomen ibland kan ha ett mycket snabbt förlopp. Efter det första, kritiska dygnet är prognosen god och de flesta tillfrisknar utan bestående men.

Viral meningit har god prognos och man blir frisk utan behandling.

Vilken medicin används?

Vanligt penicillin används ofta, eftersom det slår specifikt mot de bakterier som orsakar meningit. Om patienten är allergisk mot penicillin skall man använda annan antibiotika. I början av behandlingen, innan man vet vilken bakterie som är orsaken eller om man inte känner igen bakterien, används ofta bredspektrumantibiotika eller en kombination av olika antibiotika.

Förebyggande behandling av människor som varit i närheten av den sjuka kan eventuellt prövas men ger en falsk trygghet. Meningokockbakterien förekommer nämligen naturligt hos människan och kan snabbt komma tillbaka som en naturlig del av bakteriefloran i näsan och svalget.

Det viktigaste är att känna till symptomen och handla snabbt om dessa visar sig.


Annons
Annons
Annons