Fakta | Smärta

Frusen skuldra

Frusen skuldra visar sig ofta till en början med en allmän rörelseinskränkning i axelleden i kombination med rörelsesmärta som vilovärk, och detta ter sig framför allt nattetid. Detta försämras ytterligare i fas två, till ingen eller mycket stark nedsatt rörlighet i axelleden.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Kapsulit eller frusen skuldra är ett tillstånd som drabbar axelleden. Det är i egentlig mening inget mjukdelsreumatiskt tillstånd då det med största säkerhet beror på inflammation i ledkapseln. Främst drabbas äldre och tillståndet är oftast ensidigt. Någon säker bakomliggande orsak eller utlösande faktor känner man inte till annat än att det är vanligare hos diabetiker.

Diagnos

Besvären börjar med långsamt och tilltagande allmän rörelseinskränkning i axelleden i kombination med såväl rörelsesmärta som vilovärk, framförallt nattetid. Detta följs av en andra fas som utmärks av ingen eller mycket starkt nedsatt rörlighet (frusen skuldra). Slutfasen innebär ett långsamt tillfrisknande med successiv återkomst av rörelseförmågan, som i de flesta fall blir helt återställd. Kapsuliten, som är självläkande, har ett förlopp på mellan ett och två år.

Annons
Annons

Diagnosen grundas på de typiska besvären och vid undersökning, fynd av en diffust ömmande axelled och total eller mycket uttalad allmän rörelseinskränkning.

Behandling

Tyvärr finns det ingen riktig säker behandling som påskyndar den spontana läkningen. Viss erfarenhet talar för att en lokal kortisoninjektion i axelleden i ett tidigt skede av sjukdomen, kan minska smärtan, liksom även enklare smärtstillande mediciner. En sjukgymnast bör engageras för att instruera patienten om ett hemträningsgprogram, som syftar till att underhålla rörligheten. Träningsprogrammet är särskilt viktigt under slutfasen då rörligheten successivt återkommer.


Annons
Annons
Annons