Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Underbensfraktur hos små barn


Uppdaterad den: 2013-02-03

Annons

Vad är en underbensfraktur hos små barn?

Normal röntgenbild av underben

Detta är en typ av fraktur som uppstår i nedre delen av underbenet, i skenbenet (tibia), hos små barn. Frakturen beror som regel på ett fall där nedre delen av underbenet vrids.

Dessa underbensfrakturer förekommer oftast hos barn i "dagisåldern" och visar sig ofta i form av haltande gång. Frakturen ses mest typiskt hos barn i åldern ett till tre år som just har börjat gå. I många fall är det ingen som har observerat skadetillfället. Dessa frakturer kan dock förekomma hos barn ända upp till sexårsåldern.

Annons
Annons

Diagnos

Haltande gång som uppstår plötsligt hos ett små barn ger misstanke om tillståndet. Röntgenbilder bekräftar diagnosen i de flesta fall. Andra prover har ett litet värde, men vid osäkerhet om diagnosen är det aktuellt att ta några enkla blodprover för att utesluta infektion i benet (osteomyelit).

Ibland kan röntgenbilden förefalla normal. Om fraktur misstänks trots detta, rekommenderas att man gör en ny röntgenundersökning efter sju till tio dagar.

Behandling

Även om dessa frakturer är stabila så gör de ont, vilket visas av att barnet haltar eller vägrar att gå på benet. Behandlingen innebär vanligtvis ett gips nedanför knäet, en gipsstövel. Ibland kan det vara aktuellt med gips ovanför knät, helbensgips. Barnet får gå med gipset i tre till fem veckor.

I vissa fall kan diagnosen vara osäker på grund av att röntgenundersökning inte ger klart besked. I sådana fall kan det vara motiverat att behandla symtomatiskt med gipsstövel till ny röntgen och undersökning av benet har genomförts efter sju till tio dagar.

Annons
Annons

Prognos

Prognosen är god. Även i fall där en sådan fraktur missas uppstår det så gott som aldrig några komplikationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.