Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Trattbröst, pectus excavatum

Trattbröst är en förändring i bröstkorgen på grund av en defekt i revbensbrosket. Man får ett typiskt utseende där bröstbenet trycks in och bröstkorgen blir trattformad.


Uppdaterad den: 2022-07-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är trattbröst?

Trattbröst

Benen i bröstkorgsväggen utgörs framtill av revbenen och bröstbenet. De översta fem till sju revbenen ”växer samman” med bröstbenet, men närmast bröstbenet består de sista centimetrarna av varje revben av brosk, inte av ben.

Trattbröst, eller pectus excavatum som det också kallas, är ett medfött fel (deformitet) i bröstkorgsväggen där bröstbenet trycks in till följd av en tillväxtstörning i revbensbrosket. Resultaten blir att bröstkorgen blir trattformad.

Tillståndet kan ses hos en per 400 till 1 000 nyfödda och är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Annons
Annons

Symtom

Påverkan av bröstkorgen (hur påtaglig defekten är) kan variera från lindriga besvär till svårare fall. Några barn kan få besvär med påverkad uthållighet vid fysisk ansträngning eller känsla av andnöd när de blivit äldre eller kommit upp i tonåren. Ofta är det i tonåren som kontakt tas med sjukvården eftersom man kan uppleva att det blir jobbigt med självbilden och kroppsuppfattning, men också på grund av de fysiska besvären. 

Lungfunktionen är ofta normal men man kan få besvär med hindrat luftflöde i lungorna (obstruktivitet) och minskat lungvolym (restriktivitet) när man blir äldre. Om deformiteten är måttlig till svår kan hjärtat ibland förskjutas mot vänster sida och därför hindras från att pumpa optimalt. Detta märks främst under fysisk aktivitet då man kan få nedsatt ork och uthållighet. Hos vissa personer kan den ena hjärtklaffen (mitralklaffen) mellan vänster förmak och vänster kammare vara buktad inåt in i vänster förmak.

Vissa barn har även en samtidig skolios (sned rygg) men huruvida den sneda ryggen uppstår på grund av trattbröst eller tvärtom är osäkert. På grund av att bröstkorgen trycks in kan buken verka stå ut hos små barn. 

Orsak

Den exakta orsaken till att deformiteten uppstår är ännu inte helt klarlagd men man misstänker att defekten mest sannolikt uppstår på grund av ett fel i hur revbensbrosket är uppbyggt.

I nästan häften av fallen finns det andra i den närmaste familjen som också har trattbröst och man tror därför att det finns en ärftlig faktor som kan påverka uppkomsten av defekten. Trattbröst kan i de flesta fall ses redan vid födseln, men kan även bli synlig senare i livet när barnet blivit äldre eller kommit upp i tonåren.

Vissa andra tillstånd som påverkar bindvävnaden, som till exempel Marfans syndrom eller Ehler-Danlos syndrom, kan påverka uppkomsten av trattbröst. Kroniska infektioner i de övre luftvägarna kan också orsaka trattbröst genom att bröstbenets rörlighet påverkas av den besvärade andningen. 

Annons
Annons

Diagnos

Trattbröstet ger ett karakteristiskt utseende av bröstkorgen med en fördjupning vid bröstbenet, och det räcker för att kunna ställa diagnosen. Beroende på svårighetsgraden av defekten och om det finns symtom kan man ibland behöva göra en undersökning av lungfunktionen (spirometri), datortomografi och/eller ultraljudsundersökning av hjärtat. Dessa undersökningar brukar även utföras inför en eventuell operation.  

Behandling av trattbröst

Om man har mycket besvär i form av fysiska symtom eller om utseendet påverkar kroppsbilden samt hur man uppfattar sig själv, kan en operation för att korrigera deformiteten erbjudas. 

Operationen tar cirka en timme och en kraftig stålskena sätts in via några små snitt i huden för att lyfta upp defekten i bröstkorgen. 

Efter operationen krävs en effektiv smärtlindring det finns noggranna rekommendationer om när och hur mycket man får röra och belasta överkroppen efter operationen. Man får ofta stanna några dagar på sjukhuset för att få bra smärtlindring och en fysioterapeut kan hjälpa till med instruktioner kring rörelser och belastning. 

De biverkningar och komplikationer som kan uppstå efter en operation är infektion i området, att stålskenan rör på sig eller inte ger den önskade effekten. I sällsynta fall kan man få nervskada, skada på lungorna eller hjärtat. 

I vilken ålder man opereras kan variera och beror på symtomen och hur motiverad man är för att genomgå det kirurgiska ingreppet. Stålskenan sitter kvar i tre år varefter den tas ut. 

Prognos

Prognosen är god med eller utan operation.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons