Fakta | Leder & muskler

Total höftprotes


Uppdaterad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Höftprotes

När annan behandling inte längre ger smärtlindring i en höftled med artros, kan insättning av en ny höftled – en total höftprotes – vara lösningen. Insättningen av en konstgjord höftled kan lindra smärtor och förbättra rörligheten i höftleden, så att du kan fungera bra i vardagslivet. Men höftproteskirurgi är inte helt riskfri. Det kan vara bra att väga fördelar och nackdelar mot varandra innan du bestämmer dig för att genomgå operation.

Vem kan ha nytta av att få en ny höftled insatt?

Höftprotes övervägs som regel när icke kirurgisk behandling med fysioterapi, viktkontroll, artrosskola och smärtstillande medel inte längre har tillräcklig effekt. De flesta som opereras med protes har höftledsartros. Den främsta indikationen är smärtor med nedsatt livskvalitet. Vanligen påverkas inte rörlighet nämnvärt. Insättning av höftprotes görs även bland patienter med höftskador, reumatoid artrit eller andra medicinska tillstånd som bentumör eller benförlust som följd av skadad blodförsörjning till lårhalsen och höftkulan (avaskulär nekros).

Det kan vara aktuellt att fråga läkaren om det är möjligt att sätta in en höftprotes, om du har stora besvär med något av följande:

Annons
Annons
 • Höftsmärtor som håller dig vaken om nätterna.
 • Smärtstillande mediciner ger liten eller ingen lindring.
 • Plågsamma biverkningar av den smärtstillande medicinen.
 • Svårigheter med att gå upp och ner för trappor.
 • Problem med att resa dig upp från sittande ställning.
 • Att du har varit tvungen att sluta med aktiviteter som du gillar, eftersom smärtorna är för påtagliga.

Medelåldern vid utbyte av höftleden är cirka 65 år. Förbättrad teknik har gjort det möjligt att tillverka starkare och mer långlivade konstgjorda leder, vilka också passar aktiva personer, inklusive yngre personer. Dock måste aktiva personer vara inställda på att en ny operation kan bli nödvändig när protesen är utsliten efter 15–20 år.

Animation av insättning av konstgjord höftled

Hur förbereder du dig på en höftoperation?

I samråd med din ordinarie läkare kommer ni att ta ställning till om du bör remitteras till operation eller ej. Förutom att bedöma din höft, kommer läkaren att göra en allmän utvärdering för att försäkra sig om att du är tillräckligt frisk för att genomgå en operation. I många fall blir du i nästa omgång inkallad för en tid hos en ortoped. Ortopeden som skall operera dig gör en självständig bedömning av ditt behov av operation liksom ditt hälsotillstånd. En viktig del av undersökningen är höftundersökningen där läkaren utför en fysisk undersökning av rörligheten i höftleden och muskelkraften hos musklerna runt höften. Blodprov och röntgen genomförs också som en del i det förberedande arbetet.

Före operationen får du tillfälle att ställa frågor som du kan ha rörande operationen. Om du är bekymrad över något, fråga då om det.

Annons
Annons

Hur utförs höftoperationen?

Höftoperationen består i att ersätta lårbenshuvudet med ett metallhuvud. Metallhuvudet är hopgjutet med ett metallskaft som passar in i ditt lårben. En plast- och metallskål fästes till höftbenet (pelvis) och ersätter den förstörda höftskålen. Protesdelarna, vilka är väldigt lika de bendelar som ersätts, passar ihop och kommer att fungera som en normal höftled.

Det finns olika varianter av konstgjorda höftleder. Normalt är det ortopeden som bestämmer vilken typ av höftled som är bäst för dig. De material som proteserna är gjorda av, är en kombination av hållbara, slitstarka material såsom rostfritt stål och titan. Den konstgjorda höftleden accepteras av kroppen, och protesen är gjord för att motstå korrosion, nedbrytning och slitage.

Höftoperationen tar normalt en till två timmar, där du antingen kommer att vara i full narkos eller så kommer du att få en typ av ryggmärgsbedövning. Under operationen kommer kirurgen att skilja lårbenet från höftskålen. Kirurgen tar bort det förstörda benet och låter friskt ben och vävnad vara kvar intakt. Den konstgjorda höftskålen pressas på plats. Övre delen av lårbenet blir urgröpt så att metallstammen med det nya lårbenshuvudet kan sättas in. Det nya lårbenshuvudet och den nya höftskålen sätts ihop och bildar den nya höftleden.

Efter operationen ligger du kvar för observation på en uppvakningsenhet i några timmar, medan narkosen/bedövningen går ut ur kroppen. Sjuksköterskor kommer att kontrollera blodtryck, puls, vakenhetsgrad och eventuella smärtor eller obehag, samt bedöma ditt medicinbehov.

Vad händer efter höftoperationen?

Normalt blir du kvar på sjukhuset i några dagar, så att du hinner komma upp och påbörja din rehabilitering efter operationen. Redan första dagen efter du blivit opererad kommer du att uppmanas att sitta upprätt och prova på att gå lite med hjälp av ett gåstativ eller en gåstol. En fysioterapeut kommer att instruera dig hur du ska utföra övningar som du dels kan göra på sjukhuset och dels som du kan fortsätta med när du kommer hem. Dessa övningar kommer att hjälpa dig så att du snabbare blir bra i höften. Innan du lämnar sjukhuset, kommer du att få en del råd om hur du skall hantera den nya höften.

Det kan vara nödvändigt att göra några anpassningar hemma den första tiden, såsom att få en toalettstolsförhöjning installerad. Aktivitet och övningar blir en viktig del av din vardag, så att du återfår funktionen i leden och din muskelstyrka. Fysioterapeuten kommer att rekommendera styrketräning och rörelseövningar, och hjälpa dig så att du lär dig att använda gåstol och kryckor. I takt med att behandlingen framskrider, kan du gradvis öka viktbelastningen på benet tills du är i stånd att gå utan hjälpmedel. En tid efter operationen skall en kontroll vara avtalad hos ortopeden för att kontrollera att allt utvecklar sig normalt. Om läkningen sker utan komplikationer, kommer de flesta att kunna återuppta normala aktiviteter, dock i en något begränsad omfattning den första tiden.

Hur goda är resultaten för höftprotesoperationer?

Operationer med insättning av konstgjord höftled är lyckade i mer än 90 % av fallen. Du kan förvänta dig att vara smärtfri i 10–15 år efter operationen, och rörligheten i den nya höften kommer att vara god. Visserligen kan du inte hålla på med sådana saker som löpning eller att spela fotboll, men med tiden kommer du att kunna simma, gå och cykla utan besvär.

Risk förbunden med höftproteskirurgi

Höftproteskirurgi är i normala fall ett tryggt ingrepp, men som vid varje operation kan komplikationer uppstå. Även om en del komplikationer kan vara allvarliga, kan de flesta behandlas med gott resultat. Undantagsvis kan följande komplikationer uppstå:

 • Blodpropp. Dessa uppstår i vadvenerna och beror troligen på inaktivitet efter operationen. Läkaren ger dig blodförtunnande medicin efter operationen för att förebygga blodpropp. Kompressionsstrumpor och övningar som ökar blodströmmen genom venerna i benen kan också reducera risken.
 • Infektion. Infektioner kan uppstå i operationsområdet och i den djupare liggande vävnaden nära höften. De flesta infektioner behandlas med antibiotika, men större infektioner nära protesen kan kräva kirurgi för att avlägsna och ersätta protesen.
 • Höften ur led. Vissa positioner kan orsaka att ledhuvudet i den nya leden kan hamna ur läge. För att undvika det, får du inte böja höftleden mer än 90 grader, och du får inte låta benen korsa mittlinjen av kroppen (till exempel inte sitta med benen i kors). Du får olika kuddar med dig hem efter operationen som minskar risken för luxation. Om leden hamnar ur läge, är det oftast inte nödvändigt med operation för att få leden på plats igen. Smärtstillande och muskelavslappnande medicin och reposition brukar räcka.
 • Lossning. Så småningom kan den nya leden lossna och ge smärtor i höften. Kirurgi kan krävas för att ordna problemet.
 • Fraktur i protesen. Även om det är mycket sällsynt, så kan en konstgjord höftled brytas flera år efter operationen. En ny operation är då nödvändig för att ersätta den förstörda leden.
 • Ändrad benlängd. Även om kirurgen anstränger sig för att förhindra detta, så händer det att den nya höften medför att benet blir längre eller kortare än det andra. Ibland beror det på svaghet i musklerna som omger höften och då kan styrketräning lösa problemet.
 • Styvnande led. Det kan hända att mjukdelsvävnaden runt leden hårdnar, något som gör det svårare att röra höften. Processen kallas ossifikation eller förbening. Det är normalt inte smärtsamt. Det finns mediciner som kan förebygga förbening.

Annons
Annons
Annons