Fakta | Leder & muskler

Thoracic outlet syndromes

Smärtor i armen kan bero på att strukturer som går ut mot armen hamnar i kläm i övergången mellan bröstkorgen och armen.

Uppdaterad den: 2019-06-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är thoracic outlet syndrome?

Thorax är den latinska beteckningen för bröstkorgen. Thoracic outlet är den engelska beteckningen för ett trångt område mellan översta revbenet och nyckelbenet. Förutom att de två benen ligger tätt intill varandra, finns det också en kraftig halsmuskel, scalenius, som fäster vid dessa ben vilket gör området trångt. Stora blodkärl, artärer (pulsådror) och vener, samt ett nervkomplex (plexus brachialis), passerar genom det trånga partiet på sin väg ut i armen. Thoracic outlet syndrome (TOS) är ett tillstånd där plexus brachialis och/eller blodkärlen blir inklämda inom detta område.

Tillståndet är sällsynt, men är troligen underdiagnostiserat. I cirka 95 % av fallen beror symtomen på att nerver ligger i kläm och cirka 70 % av dessa patienter är kvinnor i åldern 20—50 år. En sammantryckning av artären och venen (arteria och vena subclavia) sker avsevärt mer sällan.

Symtom och tecken

Smärtor, domningar, stickningar och tyngdkänsla i den involverade armen är de vanliga symtomen om nerverna har inklämts. Symtomen är ofta vaga och generaliserade – obehaget upplevs i hela armen. Nacksmärtor och huvudvärk förekommer ofta samtidigt. Symtomen kan starta smygande efter upprepade eller ansträngande aktiviteter som långvarigt arbete vid en dator, mekaniskt arbete eller arbete över huvudnivå. Idrottsaktiviteter som kast och simning kan också framkalla fenomenet.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Om ådror eller artärer har blivit inklämda kan svullnad och tecken på blodpropp uppstå. Armen kan också bli blek.

Orsak

Förklaringen är att det har skett förändringar i den trånga öppningen som ligger mellan bröstkorgen och armen. I de flesta fall har muskulaturen blivit onormalt stram. Oftast uppstår tillståndet som följd av en nackskada som har medfört skada på skaleniusmuskeln. Den strama muskeln klämmer åt nervplexuset.

Ihopklämda blodkärl beror oftast på medfödda förändringar i området, till exempel ett extra halsrevben.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen baseras först och främst på patientens sjukdomshistoria, symtomen och fynden vid läkarundersökningen. Vid undersökning kan läkaren finna att nacksmärtorna fövärras när armen höjs och att stickningar uppstår i armen. Det kan vara ömt när läkaren klämmer på ovansidan av nyckelbenet ned mot bröstkorgen.

Blodprover har inget värde vid tillståndet. Röntgenundersökning, magnetkameraundersökning och nervledningsundersökningar kan ha ett värde för att bedöma tillståndet. Särskilt om ådror eller artärer har hamnat i kläm rekommenderas ultraljudsundersökning. 

Behandling

Behandling med träning hos fysioterapeut rekommenderas och uppges ge goda resultat hos 80 %. Avsikten med träningen är att normalisera rörelsemönstret i nacken och skulderbladet för att ge bättre plats åt nervvävnaden och blodådrorna. Kirurgi medför ofta dåliga resultat. Färre än 40 % av patienterna uppnår goda resultat via kirurgi, och tillståndet återkommer hos de flesta. 

Läkemedel är inte effektiva vid thoracic outlet syndrome. Man kan pröva läkemedel såsom paracetamol, naproxen, ibuprofen eller diklofenak. 

Prognos

Prognosen beror på vilken struktur som har hamnat i kläm. Ofta hjälper fysioterapi men hos vissa fortsätter symtomen. Då kan ibland kirurgi behövas. Nya symtom efter initial förbättring, recidiv, kan förekomma efter såväl fysioterapi som kirurgisk behandling.