Fakta | Leder & muskler

Thoracic outlet syndrome


Uppdaterad den: 2013-01-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är thoracic outlet syndrome?

Thorax är den latinska beteckningen för bröstkorgen. Ett syndrom är en samling symtom och tecken typiska för ett bestämt tillstånd. Thoracic outlet är den engelska beteckningen för ett trångt område mellan översta revbenet och nyckelbenet. Förutom att de två benen ligger tätt intill varandra, finns det också en kraftig halsmuskel, scalenius, som fäster vid dessa ben vilket gör området trångt. Stora blodkärl, artärer (pulsådror) och vener, samt ett nervkomplex (plexus brachialis), passerar genom det trånga partiet på sin väg ut i armen. Thoracic outlet syndrome (TOS) är ett tillstånd där plexus brachialis och blodkärlen blir liggande i kläm inom detta område.

Tillståndet är sällsynt, men är troligen underdiagnostiserat. I cirka 95 % av fallen beror symtomen på att nervvävnaden ligger i kläm. Cirka 70 % av dessa patienter är kvinnor i åldern 20—50 år. En sammantryckning av artären och venen (arteria och vena subclavia) sker således avsevärt mer sällan.

Orsak

Förklaringen är i de flesta fall att scaleniusmuskulaturen har blivit onormalt stram. Oftast uppstår tillståndet som följd av en nackskada som har medfört skada på scaleniusmuskeln. Den strama muskeln klämmer åt nervplexuset.

Annons
Annons

Ihopklämda blodkärl beror oftast på medfödda förändringar i området, till exempel ett extra halsrevben.

Symtom och tecken

Smärtor, domningar, stickningar och tyngdkänsla i den involverade armen är de vanliga symtomen. Symtomen är ofta vaga och generaliserade – obehaget upplevs i hela armen. Nacksmärtor och huvudvärk förekommer ofta samtidigt.

Symtomen kan starta smygande efter upprepade eller ansträngande aktiviteter som långvarigt arbete vid en dator, mekaniskt arbete eller arbete över huvudnivån. Också nackpisksnärtskador har rapporterats kunna utlösa sådana symtom hos cirka 25 %. Idrottsaktiviteter som kast och simning kan också framkalla fenomenet.

Annons
Annons

Vid undersökning kan läkaren finna att nacksmärtorna fövärras när armen höjs. Det kan samtidigt uppstå stickningar ut i armen. Det kan vara ömt när läkaren klämmer på ovansidan av nyckelbenet ned mot bröstkorgen.

Diagnos

Diagnosen baserar sig först och främst på patientens sjukdomshistoria, symtomen och fynden vid läkarundersökningen. Andra prover och röntgen ger sällan fynd som säkerställer diagnosen.

Behandling

Konservativ behandling med träning hos sjukgymnast rekommenderas och uppges ge goda resultat hos 80 %. Avsikten med träningen är att normalisera rörelsemönstret i nacken och skulderbladet för att ge bättre plats åt nervvävnaden och blodådrorna. Kirurgi medför ofta dåliga resultat. Färre än 40 % av patienterna uppnår goda resultat via kirurgi, och tillståndet återkommer hos de flesta. Mediciner platsar inte i behandlingen.

Prognos

Prognosen är god vid icke-operativ behandling, medan den är dålig vid operativ behandling. Men av de som opereras – som är de patienter med mest besvär – rapporterar 40–80 % om en viss lindring.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons