Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Svanskotesmärta

Svanskotesmärta orsakas ofta av ett fall bakåt eller en svår förlossning.


Uppdaterad den: 2020-09-15

Annons

Vad är svanskotesmärta?

Svanskotesmärta (coccygodyni) definieras som smärta i svanskotan eller dess intilliggande vävnad. Tillståndet upplevs oftast som en skärande och ihållande smärta. Svanskotesmärta förekommer cirka fem gånger så ofta hos kvinnor som hos män och den kan uppträda i alla åldrar.

Annons
Annons

Orsak

Svanskotan (egentligen svanskotorna) är den nedersta delen av ryggraden och består av fyra till fem kotor. Hos de flesta växer dessa ihop, helt eller delvis, omkring puberteten eller senare. Flera muskler och ledband har sina fästen på svanskotan.

Orsaken till svanskotesmärta är oftast en skada på svanskotan, till exempel orsakat av ett fall bakåt eller en svår förlossning. Tillståndet kan också bero på särskilda anatomiska förhållanden. Svanskotan sticker ut mer hos kvinnor och en missbildning i leden mellan svanskota och korsben kan också vara orsaken. En del kvinnor får svanskotesmärta efter en vaginal förlossning. Ofta hittar man dock ingen orsak till svanskotesmärta.

Diagnos

Symtomen är skärande smärta när man sitter eller reser sig från sittande, men kan också komma när man går eller böjer sig framåt. Läkaren kan konstatera lokal smärta genom att trycka på svanskotan, ofta behöver svanskotan också undersökas från insidan med ett finger via ändtarmen. Smärtan kan utlösas av att man rör på svanskotan och leden mellan korsbenet och svanskotan är ofta mer rörlig än vanligt.

Röntgenundersökning kan i vissa fall visa fraktur, förskjutning, förslitning och i sällsynta fall tumör. Röntgenbilden är ofta normal och samstämmigheten mellan fynd och symtom är liten. Det är stor variation mellan individer i hur svanskotan ser ut på röntgen. Andra undersökningar har sällan något värde. I undantagsfall kan möjligen undersökning med magnetkamera ge mer information.

Vid osäkerhet om diagnosen kan läkaren spruta in lokalbedövning där smärtan sitter, vilket ger omedelbar smärtlindring om smärtan kommer från svanskotan.

Annons
Annons

Behandling

Man avvaktar oftast eftersom smärtan hos över 90 procent försvinner av sig själv, efter kortare eller längre tid. Praktiska råd kan vara att använda bättre sittunderlag eller en sittring. Fysioterapeut med inriktning på bäckenbottenproblem kan ge lindrande behandling och rådgivning. Vissa patienter med muskelspasm vid svanskotan kan ha hjälpa av manipulation, det vill säga dragning i svanskotan, via ändtarmen. Allmänt smärtlindrande behandlingstyper, som lokal massage, varma bad, ultraljud och kortvågsbehandling, kan lindra besvären. I sällsynta fall kan det vara aktuellt att ge en kortisonspruta och lokalbedövning. Behandlingen kan behöva upprepas flera gånger.

Med tanke på tillståndets goda chans till spontan utläkning och risken för infektioner vid operation bör kirurgi ses som en sista utväg, efter att all annan behandling prövats. Man bör avvakta länge, eventuellt ett par år, innan det blir dags att överväga operation.

Prognos

I de flesta fall försvinner smärtan helt, det vill säga spontan utläkning, eller blir åtminstone möjlig att leva med. Även efter operation kan det ta lång tid att bli symtomfri.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.