Fakta | Leder & muskler

Spondylos


Uppdaterad den: 2019-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är spondylos?

Kompression av ryggraden till följd av degenerativa förändringar. Blidning av nytt ben (förkalkningar) syns ofta vid spondylos.

Spondylos är beteckningen på det som också kallas degenerativa förändringar i ryggen (spondyl betyder ryggkota). Med degeneration i ryggen menas degeneration (nedbrytning/funktionsförsämring) både i diskarna mellan kotorna, i själva kotorna, i ledbanden mellan ryggkotorna och i facettlederna. Det typiska är att diskarna, som fungerar som stötdämpare mellan ryggkotorna, med åren gradvis mister något av sin elasticitet (kompression). Detta leder bland annat till större belastningar på ledband, leder (facettleder) och med tiden också till belastningar på skelettet. På samma sätt som i andra leder i kroppen kan det på grund av belastningarna bildas förkalkningar mellan ryggkotorna, vilket orsakar minskad rörlighet.

Spondylos finns hos de flesta över 40 år, men bara ett fåtal har symtom.

Symtom

Tillståndet är ofta symtomfritt men ryggsmärtor och begränsad rörlighet kan förekomma vid degenerativa förändringar. Ryggsmärtorna är ofta av värkande typ, lokaliserade längs ryggraden, som förvärras om ryggen belastas i samband med dåliga arbetsställningar. Smärtorna är oftast lokaliserade till nacke eller ländrygg, eventuellt till hela ryggraden. Man har inte sett någon koppling mellan spondylos och ischias eller långvariga smärtor i nedre ryggen. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Smärtorna vid spondylos strålar inte ut i benen på samma sätt som vid ischias. Men man kan i vissa fall känna en brännande eller värkande smärta ut över skuldrorna eller i sätespartiet. Smärtorna kan variera, med perioder med mycket besvär och perioder där besvären är måttligare.

Orsak

Degenerativa förändringar i kroppen uppstår med åldern på grund av att kroppen inte fullständigt kan reparera eller återskapa strukturerna i kroppen som har blivit skadade. Precis som vid spondylos, sker det i många delar av kroppen, såsom huden, njurar, lungor och hjärnan. 

Diagnos

Många som har tillståndet är inte medvetna om det, eftersom det oftast inte ger några symtom. Diagnosen ställs ofta efter att man har tagit vanliga röntgenbilder av ryggraden. Ofta är några av diskarna (mellankotskivorna) tunnare än normalt. Ofta syns även förkalkningar i ryggkotorna, ledbanden och lederna.

Annons
Annons

Spondylos är ofta ett slumpmässigt fynd hos annars friska personer. Magnetakameraundersökningar hos personer utan symtom har visat att cirka hälften av alla över 40 år har slitageförändringar i diskarna i ryggraden i bröstryggen. Ofta finns en dålig överensstämmelse mellan röntgenfynd och omfattningen av besvären. I vissa fall med svåra förändringar på röntgenbilderna kan besvären vara obefintliga eller måttliga, och i andra fall är besvären uttalade men med bara måttliga förändringar på röntgen.

Behandling

Det finns ingen behandling som kan ta bort eller minska degenerativa förändringar i ryggraden. Behandlingen är därför inriktad mot att lindra besvären hos dem som behöver det.

Vissa patienter får god lindring av vila, eventuellt kombinerad med smärtstillande läkemedel under kortare perioder med kraftigare smärtor. Andra känner lindring av värme, en korsett eller en krage eller behandling av hos fysioterapeut. Träning rekommenderas under smärtfria perioder för att upprätthålla rörligheten. Sjukskrivning kan vara aktuell under kortare perioder med kraftigare smärtor. 

Prognos

Spondylos är åldersförändringar som fortsätter att ha sin gång oavsett behandling. De ovannämnda åtgärderna avbryter inte processen, men de kan lindra besvären. Även om förändringarna blir mer uttalade behöver det inte betyda att besvären ökar i samma takt.

 

Animation om ryggradens anatomi

Bilder

  • Degenerativa förändringar i ryggen
  • Förkalkningar i ryggkotorna
  • Spondylos och diskdegeneration