Fakta | Leder & muskler

Skuldersmärtor, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-01-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är skuldersmärtor?

 • Med skuldersmärtor menar man smärtor som utgår från strukturer i och omkring själva axelleden, eller leden mellan nyckelben och skulderblad (AC-leden).
 • Det är mycket vanliga besvär. En allmänläkare träffar 40–50 patienter varje år med axelbesvär.
 • En fjärdedel av alla äldre människor har ont i axeln mer eller mindre hela tiden.

Vilka är smärtmekanismerna?

 • Axelleden är en komplicerad led där rörelser sker i alla riktningar. Leden omges av ledkapsel, ledband och många senor. Tillsammans bildar de en kappa runt axelleden som är viktig både som stöd för leden och för normal funktion och rörlighet.
 • Det finns också slemsäckar som ska göra så att senorna glider smidigt i förhållande till varandra. Vid axelsmärta kan det röra sig om sjukdom eller skada i själva leden, inflammation i senor eller ledkapsel eller slemsäcksinflammationer.
 • De allra flesta fall av skuldersmärta beror på överbelastning eller felbelastning. Vanligast är seninflammation, som anses stå för 75 % av alla fall med skuldersmärta.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Seninflammation: :
  • Utgör 75 % av alla skulderbesvär och cirka fyra av fem beror på inflammation i supraspinatussenan
  • Ger smärta i axeln och smärtan förvärras när rörelser som belastar senan utförs
 • Akut slemsäcksinflammation:
  • Utgör cirka 3 % av alla axelbesvär och kan förekomma tillsammans med seninflammation
  • Akut slemsäcksinflammation börjar ofta med akuta smärtor som stör nattsömnen. Tillståndet ger smärta vid de flesta rörelser
 • Kronisk slemsäcksinflammation:
  • Utgör drygt 10 % av alla axelbesvär
  • Ofta ett långvarigt förlopp där vissa rörelser och belastningar förstärker smärtan
 • Ledkapselinflammation:
  • Utgör cirka 10 % av alla skulderbesvär och varannan av dem beror på tidigare skada
  • Tillståndet karaktäriseras av smärta och nedsatt aktiv och passiv rörlighet, stelhet ("frozen shoulder")
 • Skador vid idrott eller fall:
  • Kan ge blödningar i och runt senor, som i sin tur kan orsaka inflammationsreaktioner
  • Det är viktigt att utesluta fraktur
 • Smärtor som följd av att axeln vid flera tillfällen gått ur led
  • Beror på skador på leder och ledband

Sällsynta orsaker

 • Överbelastning i AC-leden:
  • Beror ofta på en skada som kan ge slappa ledband och inflammationsreaktion samt på sikt artrosförändringar
  • Tillståndet karaktäriseras av smärtor över AC-leden och smärtor som går upp i nacken
 • Senruptur :
  • Efter upprepade skador på supraspinatussenan kan det uppstå små revor och åldersförändringar och till slut går hela senan av
  • Patienten är ofta i fyrtioårsåldern och kan berätta om upprepade skador eller belastningar. Ibland har tidigare behandling skett med lokala kortisonsprutor
  • Tillståndet behandlas som seninflammation. Om förbättring uteblir kan operation övervägas
 • Nervinklämning:
  • En nerv (n. suprascapularis) kan komma i kläm i skuldran. Förekommer oftast hos idrottsutövare, till exempel volleybollspelare, simmare, kastare och tennisspelare
  • Ger nedsatt kraft i vissa rörelser och smärtor baktill i skuldran
  • Behandlingen är avlastning och särskilda övningar. Om ingen effekt uppnås inom sex till tolv månader övervägs operation
 • Reumatisk sjukdom:
  • Till exempel reumatoid artrit eller polymyalgia reumatica
 • Andra sällsynta orsaker:
  • Till exempel infektion, tumör, blodcancer

Vad kan du göra själv?

 • De flesta skulderbesvär går över av sig själva med tiden, men det kan ta flera månader eller år.
 • Har du besvär på ena eller båda sidorna kan du begränsa smärtorna på följande sätt:
  • Undvika ensidigt arbete och kontrollera din arbetsställning
  • Ta pauser
  • Utföra övningar enligt läkarens eller fysioterapeutens instruktioner
  • I många fall bör företagsläkaren informeras

När ska du söka läkarhjälp?

 • Vid svåra smärtor.
 • Vid långvariga besvär.
 • Vid skador mot skuldran och därpå följande smärtor.

Vad gör läkaren?

Anamnes

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur länge har du haft problem?
 • Hur började det hela?
 • Har du haft någon axelskada? Vad hände?
 • Har du ett arbete eller sysslar du med någon aktivitet som frestar på axeln?
 • Kan du beskriva noggrant var smärtan sitter?
 • Strålar smärtan ut i armen? Var?
 • Gör det ont även i vila? Om natten?
 • Kan du berätta vilka rörelser i skuldran eller med armen det är som utlöser smärtorna?
 • Kan du berätta vilka belastningar på skuldran eller armen det är som utlöser smärtorna?
 • Har du någonsin varit med om att axeln hoppat ur led?
 • Vilka konsekvenser har skulderbesvären för din arbetssituation eller andra dagliga aktiviteter?

Läkarundersökningen

 • Läkaren gör en noggrann kroppsundersökning.
 • Tittar efter snedheter eller andra synliga förändringar.
 • Känner på skuldran för att utröna var smärtan sitter.
 • Utför olika tester med passiva och aktiva rörelser och testar om vissa belastningar utlöser smärta eller om muskulaturen är försvagad.
 • Det kan hända att läkaren sätter en spruta med lokalbedövning för att få bekräftat orsaken till besvären (försvinner smärtan efter bedövningen?).

Andra undersökningar

 • Blodprover och röntgen tillför oftast inget vid skuldersmärta, men ibland kan magnetkameraundersökning vara till nytta.
 • Vid misstanke om reumatiska besvär tas en sänka.

Remiss till specialiserad vård

 • De flesta behandlas av allmänläkare och eventuellt fysioterapeut, men ibland kan remiss till specialist vara nödvändig.

Annons
Annons
Annons