Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Plattfothet hos vuxna

Plattfothet som uppstår hos vuxna beror oftast på en dysfunktion i den sena som kallas tibialis posterior. Tillståndet kan även leda till smärta och felställning i häl och fot.


Uppdaterad den: 2021-08-26

Annons

Vad är tibialis posterior dysfunktion?

Plattfothet som uppstår i vuxen ålder beror i de flesta fall på en dysfunktion i den sena som kallas tibialis posteriorsenan. Senan löper bakom fotknölen på insidan av foten och en bit framåt över insidan av foten. På fackspråk betecknas tillståndet dysfunktion i tibialis posteriorsenan. Tibialis posteriorsenan är viktig för att stabilisera fotvalvet men även för fotens rörlighet. 

Symtom

I början av förloppet är symtomen lindriga. Man kan få besvär som rodnad, svullnad, värmeökning och ömhet på insidan av hälen och foten. Efterhand kan besvären tillta och man kan dessutom ha svårigheter att stå på tå och göra tåhävningar. Fotvalvet blir successivt avplanat och plattfothet uppstår. I senare stadier kan man få nedsatt rörelse och felställning av häl och fot.  

Annons
Annons

Orsak

Det är inte helt klarlagt hur en dysfunktion i tibialis posteriorsenan uppstår, men man tror att det beror på ett samspel mellan lokal irritation och nedsatt blodförsörjning till senan och fotens biomekanik. Detta leder till reaktiva förändringar i foten och försvagningar i ligament och senor.

Diagnos

Diagnosen ställs ofta på den kliniska bilden och läkarens undersökning av häl och fot. Ibland kan man utföra en röntgenundersökning för att utesluta andra orsaker till smärtan. 

Andra tillstånd som kan orsaka liknande besvär kan bland annat vara sammanväxningar av skelett i foten (så kallad coalitio), reumatism eller traumatiska lesioner av ligament i mellanfoten. 

Annons
Annons

Behandlingen i korthet

Syftet med behandlingen är att lindra symtomen och förbättra funktionen i foten/fotleden. I första hand försöker man behandla med konservativ behandling, till exempel avlastning från den aktivitet som kan utlösa smärta, skoinlägg, ortos, kylbehandling (vid inflammation) och behandling hos fysioterapeut med specialkompetens.

Antiinflammatoriska läkemedel som till exempel ibuprofen eller naproxen kan också hjälpa om det föreligger en inflammation.  

I vissa fall kan det behövas en operation om konservativ behandling inte visat tillräcklig effekt eller för att korrigera felställning i hälen. 

Prognos

Många blir hjälpta av konservativ behandling och av operation, men vissa personer kan fortsatt ha besvär med smärta. Obehandlat kan tillståndet leda till kroniska besvär.  


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.