Fakta | Leder & muskler

Plattfot som uppstår hos vuxna


Uppdaterad den: 2013-03-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Vad är plattfot hos vuxna?

Röntgenbild av plattfot

Vanligtvis är plattfot ett tillstånd som förknippas med barn. Vuxna kan dock också med åren utveckla plattfot. Det kan finnas många förklaringar till detta, men den vanligaste orsaken är nedsatt funktion i en sena som löper bakom fotknölen på insidan av foten och en bit framåt över insidan av foten – på fackspråk betecknas tillståndet dysfunktion i tibialis posterior-senan. Detta är en form av kronisk seninflammation där det efterhand kan uppstå varaktiga förslitningar.

Tillståndet är vanligast bland kvinnor över 40 år. Omkring 10 % av alla äldre kvinnor har detta tillstånd.

Hur uppkommer tillståndet?

Tibialis posterior-senan spelar en avgörande roll för att insidan av din fot har en normal inbuktning uppåt. Detta är också viktigt för att du ska kunna gå normalt. Om senan börjar försvagas blir ledbanden och ledkapseln i fotleden också försvagade, fotvalvet reduceras och det uppstår plattfot. Forskare vet inte säkert vad som är orsaken till denna förslitningssjukdom, men den kan bero på nedsatt blodförsörjning, mekaniska förändringar eller skada.

Annons
Annons

Vilka är symtomen?

Typiskt uppstår det ökande ömhet och smärtor på insidan av bakre delen av foten. Detta kan pågå under flera månader och år. Kanske kan du också märka att senan bakom fotknölarna svullnar upp. Efterhand märker du att foten blir flat, och du kan få problem med balansen och med att gå. I synnerhet kan du uppleva att det är svårt att gå på ojämnt underlag. När tillståndet är så pass långt framskridet kan smärtorna avta, men fotleden stelnar.

Diagnos

Diagnosen ställs i de flesta fall utifrån de typiska symtom som du beskriver, och från de fynd som läkaren gör vid läkarundersökningen. Läkaren undersöker dina fötter och påvisar skevheter i fotleden, plattfot och att främre delen av din fot har blivit bredare. När läkaren klämmer på senan bakom fotknölen kan du uppleva ömhet. Vid framskridet tillstånd har fotbladet stelnat och går bara att böja litegrann.

Oftast är det nödvändigt med röntgenundersökning, och dessutom kan det i vissa fall vara bra för att utesluta andra eventuella sjukdomar.

Annons
Annons

Behandling

Syftet med behandlingen är att lindra symtomen och förbättra funktionen i foten/fotleden. Behandlingen kan också bidra till att stoppa eller bromsa utvecklingen av tillståndet. I de flesta fall består behandlingen av råd om skor, eventuellt att du får specialtillverkade skor, inlägg eller fotledsstöd som ger senan avlastning.

I vissa fall uppstår det akut inflammation i senan. Då får du behandling med antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och ordinationen att ta det lugnt, vila foten så mycket som möjligt, eventuellt sitta med foten högt när du är stilla. Det kan bli nödvändigt att gipsa foten eller att använda en fotledsortos i några veckor.

Om du har svåra besvär av tillståndet kan operation bli aktuellt. Även om ett kirurgiskt ingrepp kan ge goda resultat, tar det ofta ett år inklusive rehabilitering innan du upplever full effekt av ingreppet.

Prognos

Detta är ett kroniskt tillstånd, och obehandlat kan det fortsätta att förvärras. Därför är det viktigt att du följer de råd du får under den tidiga fasen av sjukdomen, för att undvika kroniska besvär när du blir äldre.