Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Pigluxation

Pigluxation ger smärta i en arm hos barn, oftast på grund av ett drag eller ett ryck i armen. Behandlingen består av att strålbenet förs på plats med ett enkelt handgrepp.


Uppdaterad den: 2022-10-20

Annons

Vad är pigluxation

Armbågens anatomi

Pigluxation är ett tillstånd där strålbenet, ett ben som går från armbågen till handen, glidit ur led i armbågsleden. Tillståndet kallas även för piglux, pulled elbow och nursemaid´s elbow. På fackspråk kallas det för subluxation av caput radii. 

Tillståndet är vanligt förekommande och ses i de allra flesta fall hos små barn mellan ett till tre år. Pigluxation är vanligare hos flickor än hos pojkar. 

Annons
Annons

Symtom

Den klassiska bilden på pigluxation är att barnet inte vill använda armen efter ett ryck i denna. Som regel är barnet besvärsfritt och opåverkat så länge armen får vila. Det är vanligt att barnet håller armen ned längs kroppens sida eller lätt böjd och vriden inåt. Ibland kan barnet klaga över diffus smärta i handleden, armen eller i armbågen.  

Orsak

Exempel på drag i armen som kan orsaka pigluxation

Pigluxation uppstår på grund av att ett drag eller ryck i armens längdriktning som leder till att strålbenet delvis har glidit ur läge vid sitt fäste vid armbågen. Detta medför smärta vid vissa rörelser och barnet undviker därför att använda armen. 

Draget i armen behöver inte varit särskilt hårt utan det kan räcka att man till exempel har svängt barnet i armen eller efter ett fall där man hållit i barnets arm. Hos spädbarn kan pigluxation uppstå när barnet rullat runt och armen fastnat under kroppen.  

Annons
Annons

Diagnos

Ofta finns det uppgifter om drag i armen och efterföljande motvillighet att använda armen. Tillsammans med en undersökning av barnet är det ofta tillräcklig information för att ställa diagnosen. Röntgen behövs inte i de allra flesta fall. 

Behandling av pigluxation

Pigluxation behandlas med ett handgrepp där strålbenet förs på plats igen. Ofta kan man höra ett tydligt klick när strålbenet hamnar rätt och barnet börjar i de flesta fall använda sin arm igen efter 10 till 15 minuter. 

Om handgreppet inte lyckas vid första tillfället kan man försöka igen med en annan metod. Om barnet efter behandlingen fortsatt inte vill använda armen kan man komplettera med en röntgenundersökning för att utesluta skelettskada.  

Prognos

Prognosen är mycket god. Barn som haft ett tillfälle med pigluxation har en ökad risk för att tillståndet kan uppstå igen varför man bör undvika att dra i armen. Risken för pigluxation minskar med vid ökande ålder. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons