Fakta | Leder & muskler

Nacksmärtor, patientrådgivning

Att ha ont i nacken är valdigt vanligt. Ibland kan smärtorna förklaras av ett annat tillstånd, såsom diskbråck i nacken. Det är dock också vanligt att man inte hittar några tecken på andra sjukdomar.

Uppdaterad den: 2020-07-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är nacksmärtor?

 • Med nacksmärtor avses smärtor i nackregionen, det vill säga övre delen av ryggen, upp mot huvudet och/eller ut över skulder och arm.

Förekomst

 • Nacksmärtor är mycket vanligt förekommande.
 • Nacksmärtor förekommer oftast hos kvinnor, och frekvensen ökar med åldern. Detta gäller speciellt kroniska besvär.
 • Akuta attacker är vanligast hos unga vuxna.
 • Återkommande perioder med nacksmärtor är vanliga.

Smärtmekanismer

 • Nacken består av sju nackkotor med diskar. Det finns många små leder mellan dessa kotor. Andra strukturer är ledband, muskler och senor. Det många nervtrådar i detta område. Alla dessa strukturer kan förorsaka smärtor vid skador eller sjukdomar.
 • Ofta kan det vara oklart vad som egentligen är orsaken. I ett flertal fall är det många enskilda faktorer som samspelar.

Vad kan vara orsaken till nacksmärtorna?

Vanliga orsaker

 • Stela och ömma nackmuskler:
  • En vanlig orsak, som kan bero på arbetsbelastning, stress eller psykosocial belastning, samt synproblem
  • Tillståndet kännetecknas av diffusa, brännande smärtor, oftast lokaliserade till båda sidorna av nacken och skuldrorna samt ofta åtföljt av diffus huvudvärk
 • Bristande rörelseförmåga i en eller flera av nackens leder:
  • Är också vanligt och kan bero på slitage av halskotpelaren eller förbigående sendrag i nacken
  • Tillståndet kännetecknas av diffusa, brännande smärtor, oftast lokaliserade till båda sidorna av nacken och skuldrorna och ofta åtföljda av diffus huvudvärk
  • Smärtorna strålar ofta ut mer åt den ena sidan än den andra, och nacken har nedsatt rörlighet
 • Nackhuvudvärk (cervikogen huvudvärk):
  • Nackhuvudvärk är en typ av huvudvärk som uppstår till följd av sjukdomar i nacken. Ofta är rörligheten i nacken begränsad
  • Oftast ger tillståndet upphov till ensidig huvudvärk utan att smärtan byter sida. Smärtorna strålar ut från nacken fram över huvudet till tinning- och pannregionen. Ofta förkommer smärtor i skuldra och arm på samma sida
 • Nervinklämning i nacken:
  • Till följd av åldersförändringar i nacken eller ett diskbråck i nacken kan en nerv utsättas för yttre tryck. När det händer kan smärtor, nedsatt känsel och nedsatt kraft uppstå
  • En nervinklämning kan leda till smärtor i nacke, axel och hela armen. Känseln och kraften i armen kan vara nedsatt
 • Förkalkningar i nacken (spondylos):
  • Orsaken är slitageförändringar (spondylos) i halsryggen. Tillståndet är vanligt bland äldre patienter
  • Spondylos ger i sig själv inga eller endast måttliga besvär i form av molande smärtor i nacken som strålar ut mot skuldrorna och övre delen av armarna
 • Pisksnärtskada (whiplash):
  • Orsaken är oftast påkörning bakifrån eller en bilkollision
  • Symtomen är akuta och ger de första en till tre dygnen måttlig stelhet och smärta i nacken samt ibland huvudvärk. Ett mindre antal personer utvecklar en mer långvarig smärta och stelhet med större eller mindre påverkan av funktionsnivån
 • Fibromyalgi:
  • Fibromyalgi är en smärtsjukdom som kännetecknas av långvariga och utbredda muskelsmärtor från flera ställen av kroppen under minst tre månader
  • Smärtorna vid fibromyalgi beror på hur nervsystemet bearbetar smärta och andra stimuli, till exempel tryck. Smärtan beror inte på en faktisk skada i vävnaden

Sällsynta orsaker

 • Subaraknoidalblödning:
  • Subaraknoidalblödning är en akut blödning mellan hjärnans innersta hinnor, men utanför själva hjärnvävnaden, vilket kan medföra en rad allvarliga komplikationer
  • Sjukdomen börjar hos de flesta med en plötslig och mycket kraftig huvudvärk. Huvudvärken börjar ofta i ena sidan av huvudet eller i bakhuvudet. Ofta blir man också stel i nacken och illamående.
   Plötslig och intensiv huvudvärk med nackstelhet och efter hand sänkt medvetandegrad är typiskt för den här sjukdomen
 • Reumatoid artrit:
  • Sjukdomen karakteriseras av ledinflammationer som efter hand bryter ner ledbrosk och benvävnad och förstör lederna
  • Uppträder vanligen i många små leder i händer och fötter, hos vissa är nackbesvären framträdande. Ofta är sjukdomen tämligen symmetrisk
 • Ankyloserande spondylit:
  • Orsaken är en inflammatorisk sjukdom som särskilt drabbar ryggraden men inflammationen kan även förkomma i andra leder
  • Tillståndet börjar ofta när man är 18 och 40 år gammal med ryggsmärtor som kommer gradvis. Karakteristiskt är morgonstelhet som förbättras genom att man är fysiskt aktiv
 • Reumatisk muskelinflammation (polymyalgia reumatika):
  • PMR är ett reumatiskt tillstånd som kännetecknas av smärtor och morgonstelhet, trötthet, kraftlöshet, huvudvärk, feber och ofta förhöjd sänkningsreaktion i blodet. PMR benämns även som muskelreumatism
  • Normalt har man smärtor och känner sig stel i axlar och/eller i höfter, eventuellt också i nacke, överarmar och lår
 • Infektioner:
  • Olika infektioner kan ge smärtor i nacken, såsom en böld i halsen eller öroninflammation 
 • Inklämning av ryggmärgen:
  • Kan bero på en sjukdom som gör att ryggmärgen får allt mindre plats, såsom ett stort diskbråck, spinal stenos, en infektion eller en tumör nära ryggmärgen
  • Typiska symtom är minskad fingerfärdighet, inkontinens för urin och sämre kraft i benen

Vad kan man göra själv?

 • Muskulära spänningstillstånd:
  • Är ofarliga tillstånd som man ofta kan behandla själv
  • Det är viktigt att vara fysiskt aktiv
  • Undvika ensidiga arbetsställningar och att avbryta emellanåt och göra något annat, eventuellt att ta tid att ibland töja och sträcka på sig i några sekunder/minuter kan hjälpa
  • Andra förhållanden i livssituationen som bidrar till att man spänner sig bör identifieras och om möjligt åtgärdas
 • Akuta nacksmärtor, sendrag eller sned nacke (tortikollis):
  • Tillståndet går vanligtvis över av sig själv och kräver oftast ingen annan behandling än vila som växlas med fysisk aktivitet och smärtlindring, till exempel med paracetamol eller ibuprofen
 • Kroniska nackbesvär:
  • Det är inte helt klarlagt vad som hjälper bäst vid långvarig nacksmärta
  • Eventuellt kan enklare läkemedel såsom tabletter med paracetamol och ibuprofen ha effekt. Lokala inflammationsdämpande läkemedel, såsom ibuprofen eller diklofenak som gel, kan ha effekt
  • Massage har ingen påvisad effekt

När ska man söka vård?

 • Vid akuta kraftiga smärtor, speciellt om smärtorna strålar ut i en arm.
 • Ihållande besvär som inte blir bättre trots ovannämnda åtgärder.
 • Nacksmärtor och generell sjukdom eller kraftlöshet. Vid nacksmärtor som uppkommer tillsammans med feber eller huvudvärk bör man söka vård direkt. 

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har besvären varat?
 • Hur började besvären? Har du varit med om någon skada eller olycka?
 • Strålar smärtorna ut?
 • Vid strålning ut i den ena armen:
  • Kan du noggrant beskriva var smärtan finns?
  • Förvärras smärtan vid hosta och nysning?
  • Upplever du att känseln eller kraften i armen är sämre?
 • Inverkar nacksmärtorna på dina dagliga aktiviteter, arbete?
 • Har du haft besvär tidigare?
 • Kommer nacksmärtan tillsammans med huvudvärk?
 • Får du yrsel?
 • Har du symtom på andra sjukdomar, såsom feber, viktnedgång eller dålig matlust?

Undersökningar

 • Grundlig undersökning av nacken:
  • Huvudets och nackens position. Snedhet i axlar eller i nacken? Uppdragna axlar?
  • Undersökaren av nackmuskler – är de påfallande styva och ömma?
  • Vid misstanke om att en nerv är i kläm i halsryggen, görs en undersökning för att bedöma om det finns tecken på nervskada genom att undersöka känsel, kraft och reflexer i armen
  • Olika tester som utvärderar nackens funktion kan bli aktuella
 • Vanligtvis är det till liten hjälp att ta blodprover.
 • Bilddiagnostik såsom röntgen och magnetkameraundersökning, kan bli aktuell vid misstanke om specifika tillstånd, såsom en nervinklämning i nacken eller efter en skada på nacken.

Remiss

 • Vid misstanke om diskprolaps, vid tillstånd som inte blir bättre trots allmänläkarens råd och behandling eller vid misstanke om allvarligare tillstånd kan en remiss till en annan specialist bli aktuell.