Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lårkaka – stötskada mot quadricepsmuskeln

Lårkaka är en av de vanligaste idrottsskadorna. Skadan är särskilt frekvent inom kontaktidrotter som fotboll, handboll och ishockey.


Uppdaterad den: 2024-02-27

Annons

Vad är en lårkaka?

En lårkaka är en muskelskada i låret som leder till en blödning i eller runt muskulaturen, vanligtvis på framsidan av låret i quadricepsmuskeln. På fackspråk kallas skadan för lårkontusion. En kraftig spark eller en stöt mot låret leder till bristningar av mindre blodkärl och muskelfibrer och det uppstår en blodansamling, ett djupare blåmärke, så kallat hematom. Muskeln är mer motståndskraftig mot skada om den är sammandragen (kontraherad) när skadan inträffar.

Annons
Annons

Symtom

Skadan utlöser akut smärta och det tar ofta några minuter innan smärtorna blir riktigt starka. Efter hand uppstår svullnad, låret blir hårt och det blir svårare att röra låret och benet. I vissa fall kan blodutgjutningar, större blåmärken, synas i huden nedanför det skadade stället.

Orsak

Lårkaka eller lårkontusion uppstår vid stöt, slag eller spark mot lårmuskeln och är en vanlig idrottsskada.

Quadricepsmuskeln består av flera muskelgrupper. Dessa är åtskilda från varandra och omges av bindvävsskidor, det bildas så kallade muskelkompartment.

Blödningen i muskeln kan antingen ske inne i muskeln (intramuskulärt) eller mellan muskelfiberbuntarna (intermuskulärt) det vill säga utanför muskelskidan.

Vid blödning inne i muskeln fylls muskelkompartment med blod och trycket ökar när blodet inte kommer ut ur skidan. Tryckökningen beror även på att blödningen utlöser en inflammationsreaktion och muskelcellerna i området svullnar upp. Det ökade trycket, tillsammans med att blodet blir kvar inne i muskelkompartment, gör att skadan blir smärtfull, rörelserna blir hämmade och det kan ta tid innan tillståndet läker.

Vid blödning mellan muskelkompartment kan blodet rinna undan, oftast ned mot knäet och fördelar sig mellan muskelkompartment och ger betydligt mindre smärta och obehag.

Annons
Annons

Diagnos

Skadan är typisk och det råder sällan tveksamhet kring orsaken. Ett tecken på intramuskulär skada är om knäleden inte kan böjas mer än 90°. Lårets omkrets är ofta större än vanligt på grund av svullnaden.

Ovanligt stark smärta kan ge misstanke om muskelkompartmentsyndrom.

Behandling

Första hjälpen är avgörande för att begränsa skadorna. Behandling enligt RICE står för Rest, Ice, Compression, Elevation, på svenska; vila, is, tryck och högläge.

Nedkylning kan göras med till exempel ispåse, tryckförband anläggas och låret hållas i högläge. Ispåsen bör ligga i till exempel en handduk eller tröja för att inte kylan ska skada huden. Tryckförband ökar trycket inne i lårmuskeln och bidrar därför till att begränsa blödningen. Man kan behöva släppa trycket efter 15–20 minuter om det är ett effektivt tryckförband eller om smärtsam ischemi (syrebrist) uppstår. Tryckförbandet kan då upprepas några gånger.

Efter den akuta fasen inleds successivt ökad träning efter vad smärtan tillåter, helst i samråd med fysioterapeut. Tidig rehabilitering är viktigt för att återfå muskelstyrka men ska ske kontrollerat med successivt ökad belastning för att undvika skador.

Smärtlindring kan ske i första hand med paracetamol.

Prognos

Prognosen är god, idrott kan ofta återupptas inom dagar till veckor och i regel återfås full funktion. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.