Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Lårkaka – stötskada mot quadricepsmuskeln

Lårkaka är en av de vanligaste idrottsskadorna. Skadan är särskilt frekvent inom kontaktidrotter som fotboll, handboll och ishockey.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en lårkaka?

En lårkaka är en muskelskada i låret som leder till en blödning i eller runt muskulaturen – vanligtvis på framsidan av låret, i quadricepsmuskeln. På fackspråk kallas detta för en lårkontusion. En kraftig spark eller en stöt mot låret leder till bristningar av mindre blodkärl och muskelfibrer och det uppstår en blodansamling, ett hematom. Muskeln är mer motståndskraftig mot skada om den är sammandragen (kontraherad) när skadan inträffar.

Vad sker i muskeln?

Quadricepsmuskeln består av flera muskelgrupper. Dessa är åtskilda från varandra och omges av bindvävsskidor, det bildas så kallade muskelkompartment. Blödningen i muskeln kan antingen ske inne i muskeln (intramuskulärt) eller mellan muskelfiberbuntarna (intermuskulärt, det vill säga utanför muskelskidan). Vid blödning inne i muskeln fylls muskelkompartmentet med blod och trycket ökar när blodet inte kommer ut ur skidan. Tryckökningen beror även på att blödningen utlöser en inflammationsreaktion och muskelcellerna i området svullnar upp. Det ökade trycket, tillsammans med att blodet blir kvar inne i muskelkompartmentet, gör att skadan blir smärtfull, rörelserna blir hämmade och det tar tid innan tillståndet läker. Blödning mellan muskelkompartmenten medför att blodet rinner undan, oftast ned mot knäet och fördelar sig mellan muskelkompartmenten och ger betydligt mindre smärta och obehag.

Symtom och tecken

Skadan utlöser akuta smärtor men det tar ofta några minuter innan smärtorna blir riktigt starka. Efter hand uppstår svullnad, låret blir hårt och patienten får ökade besvär med att röra på låret och benet. Om skadan är intermuskulär kan blodutgjutningar synas i underhuden nedanför det skadade stället.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Diagnos

Skademekanismen är typisk och det råder sällan tveksamhet kring orsaken. Ett tecken på intramuskulär skada är om knäleden inte kan böjas mer än 90°. Skadorna kan delas in i milda (klarar att böja mer än 90°), måttliga (kan böja 45–90°) och allvarliga (kan böja mindre än 45°). Lårets omkrets är ofta större än vanligt. Ovanligt stark smärta ger misstanke om muskelkompartmentsyndrom.

Behandling

Första hjälpen är avgörande för att begränsa skadorna. Immobilisering, nedkylning, komprimerande bandage och låret i högläge. Vid skada på framsidan av låret är det bra att lägga vederbörande på ryggen och böja benet i höft- och knälederna (120° eller så långt det går). I akutfasen läggs ett komprimerande bandage runt både lår och ben som kläms mot varandra med knäleden maximalt böjd. Detta ökar trycket inne i lårmuskeln och bidrar därför till att begränsa blödningen. Detta bandage kan med fördel sitta på i upp till 24 timmar. Använd kryckor. Som komplement är det vanligt att ge ett NSAID-preparat (till exempel naproxen eller ibuprofen) för att dämpa den påföljande inflammationsreaktionen. NSAID-behandlingen behöver inte vara i mer än två till tre dagar.

Om det är en större blödning bör du vänta i cirka fem dagar innan du börjar med aktiva övningar igen. Vid mindre blödning kan du börja tidigare. Träningen kan börja med cykling eftersom det stimulerar cirkulationen i det skadade området, vilket är gynnsamt för läkningsprocessen. Börja också med stretchövningar, men stretcha inte så att det gör ont. Efter ett tag kan du även börja med styrkeövningar. I vissa fall kan massage hos fysioterapeut vara fördelaktigt.

Annons
Annons

Om knäet lämnas i utsträckt läge efter skadan (i extension) börjar quadriceps att läka i en förkortad position och du får en smärtfull och långsam rehabilitering.

Fördröjd behandling

Om den skadade kommer under behandling efter att det har uppstått en intramuskulär blödning, och kramper (spasmer) har gett väsentligt nedsatt förmåga till att böja på knäet, kan följande förfarande provas – helst under ledning av fysioterapeut:

 • Patienten ska ligga ned.
 • En person hjälper till att böja knäet så långt det går utan att det gr ont.
 • Håll den böjda positionen, även om den skadade känner behov av att sträcka på benet.
 • Släpp på ställningen när patienten känner sig trött i den skadade muskeln.
 • Målet är att få den spastiska muskeln att slappna av genom att trötta ut den.
 • När muskeln blir trött utförs passiva stretchningar av quadriceps genom att böja på benet medan den skadade ligger ned.
 • Upprepa kombinationen av utsträckning, avslappning och böjning tre gånger och immobilisera vid maximal, smärtfri böjning.
 • Den skadade bör använda kryckor.
 • Upprepa förfarandet två gånger per dag och öka på antalet repetitioner.
 • Immobiliseringen avslutas när 120° böjning har uppnåtts.
 • Sluta med kryckor när lårmusklerna på båda benen har samma storlek och muskelspänning.

Prognos

En intermuskulär blödning läker förhållandevis snabbt, det tar ett par veckor. En intramuskulär blödning däremot kan kräva flera veckor innan full rehabilitering har uppnåtts. Restitutionsfasens längd beror på blödningens storlek och hur snabbt första hjälpen sätts in.

När en idrottsutövare återupptar sina idrottsaktiviteter bör vederbörande under resten av säsongen använda ett skyddsbandage som med marginal täcker skadestället. Det tar från två dagar upp till tio veckor innan idrottsaktiviteten kan återupptas, beroende på skadans omfattning och vilken första hjälpen-behandling som gavs. Muskeln är tillräckligt läkt och redo för belastning när 120° böjning kan uppnås och inga tecken på svaghet eller muskelförlust föreligger.


Annons